Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

Avqust-2005     

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

 

106 FM

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN SAYI  VƏ HƏCMİ

THE NUMBER AND VOLUME OF THE INFORMATION INTENDED FOR THE BLOCS

 

Bloklar - Blocs

Cəmi Total

Cəmi Total

Sayı Numeral

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

41

27,3

991

23,5

2

Azadlıq - Azadlig

36

24

1237

29,3

3

YeS YeS

6

4

173

4,1

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

5

Digərləri - Others

15

10

373

8,8

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

25

16,7

705

16,7

7

Ünvansız Without address

27

18

746

17,6

 

Cəmi - Total

150

100

4225

100

                                                                 

          

 

 

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER NUMBER)

 

Bloklar - Blocs

Müsbət Positive

Mənfi Negative

Neytral Neutral

Sayı Numeral

%

Sayı Numeral

%

Sayı Numeral

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

14

100

0

0

27

38,6

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

24

100

12

17,1

3

YeS YeS

0

0

0

0

6

8,6

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

0

0

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

25

35,7

 

Cəmi - Total

14

100

24

100

70

100

                                                                          

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER SECOND)

 

Bloklar - Blocs

Müsbət Positive

Mənfi Negative

Neytral Neutral

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

296

100

0

0

695

39,1

2

Azadlıq Azadlig

0

0

1032

100

205

11,5

3

YeS YeS

0

0

0

0

173

9,7

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

0

0

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

705

39,7

 

Cəmi - Total

296

100

1032

100

1778

100

 

 

                                               

 


 

SAHƏLƏRƏ HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

                                            ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE SPHERES (UNDER NUMBER)

Sahələr - Spheres

Sayı - Numeral

%

1

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi - Improvement of the Election Code

10

7,4

2

Sərbəst toplaşmaq hüququ - The right of freedom of assembly

2

1,5

3

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət - Attitude of international organizations to the parliamentary elections

25

18,5

4

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve elections (dialogue)

11

8,1

5

Namizədlərin qeydə alınması Registration of candidates

24

17,8

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət Common attitude to election process

10

7,4

7

Ruslan Bəşirli Ruslan Bashirli

18

13,3

8

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) Propoganda not referring to elections (ex-propaganda)

5

3,7

9

Digərləri Others

30

22,2

 

Cəmi- Total

135

100

 

  

SAHƏLƏRƏ HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

                                                      ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE SPHERES (UNDER SECOND)

 

Sahələr - Spheres

Saniyə - Second

%

1

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi - Improvement of the Election Code

273

6,5

2

Sərbəst toplaşmaq hüququ - The right of freedom of assembly

40

0,9

3

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət - Attitude of international organizations to the parliamentary elections

736

17,4

4

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve elections (dialogue)

377

8,9

5

Namizədlərin qeydə alınması -

651

15,4

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət -

318

7,5

7

Ruslan Bəşirli - Ruslan Bashirli

577

13,7

8

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat)

72

1,7

9

Digərləri - Others

1181

28

 

Cəmi- Total

4225

100