Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                           Avqust-2005         

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

ANS CM

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN SAYI  VƏ HƏCMİ

THE NUMBER AND VOLUME OF THE INFORMATION INTENDED FOR THE BLOCS

 

 

Bloklar - Blocs

Cəmi Total

Cəmi Total

Sayı Numeral

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

70

31,7

13227

45

2

Azadlıq - Azadlig

49

22,1

6300

21,2

3

YeS YeS

5

2,2

1452

5

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

5

Digərləri - Others

27

12,2

6107

20,8

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

34

15,3

1335

4,6

7

Ünvansız Without address

36

16,2

990

3,4

 

Cəmi - Total

221

100

29411

100

                                      

 

                      

 

  

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER NUMBER)

 

Bloklar - Blocs

Müsbət Positive

Mənfi Negative

Neytral Neutral

Sayı Numeral

%

Sayı Numeral

%

Sayı Numeral

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

21

100

5

25

44

37,6

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

15

75

34

29,1

3

YeS YeS

0

0

0

0

5

4,2

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

0

0

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

34

29,1

 

Cəmi - Total

21

100

20

100

117

100

                                                      

 

 

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER SECOND)

Bloklar - Blocs

Müsbət Positive

Mənfi Negative

Neytral Neutral

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

743

100

1549

40,4

10935

61,7

2

Azadlıq Azadlig

0

0

2286

59,6

3999

22,6

3

YeS YeS

0

0

0

0

1452

8,2

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

0

0

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

1335

7,5

 

Cəmi - Total

743

100

3835

100

17721

100

 

 

 

                                                  SAHƏLƏRƏ HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

                                                      ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE SPHERES (UNDER NUMBER)

Sahələr - Spheres

Sayı -Numeral

%

1

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi - Improvement of the Election Code

22

11,3

2

Sərbəst toplaşmaq hüququ - The right of freedom of assembly

7

3,6

3

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət - Attitude of international organizations to the parliamentary elections

34

17,4

4

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve elections (dialogue)

20

10,3

5

Namizədlərin qeydə alınması  Registration of candidates

37

19

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət  Common attitude to election process

17

8,7

7

Ruslan Bəşirli - Ruslan Bashirli

25

12,8

8

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) Propoganda not referring to elections (ex-propaganda)

11

5,6

9

Digərləri Others

22

11,3

 

Cəmi- Total

195

100

 

   

 

 

                                              SAHƏLƏRƏ HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

                                                      ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE SPHERES (UNDER SECOND)

Sahələr - Spheres

Saniyə - Second 

%

1

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi - Improvement of the Election Code

9017

30,7

2

Sərbəst toplaşmaq hüququ - The right of freedom of assembly

268

0,9

3

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət - Attitude of international organizations to the parliamentary elections

4050

13,8

4

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve elections (dialogue)

977

3,3

5

Namizədlərin qeydə alınması - Registration of candidates

3806

13

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət - Common attitude to election process

3138

10,6

7

Ruslan Bəşirli - Ruslan Bashirli

4306

14,6

8

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) Propoganda not referring to elections (ex-propaganda)

535

1,8

9

Digərləri - Others

3314

11,3

 

Cəmi- Total

29411

100