Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                           Avqust-2005                         

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

                                                   

ANTENN FM

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN SAYI  VƏ HƏCMİ

THE NUMBER AND VOLUME OF THE INFORMATION INTENDED FOR THE BLOCS

 

Bloklar - Blocs

Cəmi Total

Cəmi Total

Sayı Numeral

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

28

24,3

719

22,4

2

Azadlıq - Azadlig

14

12,2

473

14,7

3

YeS YeS

1

0,9

13

0,4

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

3

2,6

54

1,7

5

Digərləri - Others

8

7

190

5,9

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

45

39,1

1307

40,6

7

Ünvansız Without address

16

13,9

461

14,3

 

Cəmi - Total

115

100

3217

100

                                      

 

                 

 

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER NUMBER)

 

Bloklar - Blocs

Müsbət Positive

Mənfi Negative

Neytral Neutral

Sayı Numeral

%

Sayı Numeral

%

Sayı Numeral

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

4

100

0

0

24

28,6

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

3

100

11

13,1

3

YeS YeS

0

0

0

0

1

1,2

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

3

3,6

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

45

53,5

 

Cəmi - Total

4

100

3

100

84

100

 

 

 

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER SECOND)

 

Bloklar - Blocs

Müsbət Positive

Mənfi Negative

Neytral Neutral

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

109

100

0

0

610

27,7

2

Azadlıq Azadlig

0

0

251

100

222

10,1

3

YeS YeS

0

0

0

0

13

0,6

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

54

2,4

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

1307

59,2

 

Cəmi - Total

109

100

251

100

2206

100

 

 


 

                                                  SAHƏLƏRƏ HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

                                            ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE SPHERES (UNDER NUMBER)

 

Sahələr - Spheres

Sayı -Numeral

%

1

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi - Improvement of the Election Code

2

2

2

Sərbəst toplaşmaq hüququ - The right of freedom of assembly

3

3

3

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət - Attitude of international organizations to the parliamentary elections.

44

44,4

4

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve elections (dialogue)

14

14,2

5

Namizədlərin qeydə alınması - Registration of candidates

21

21,2

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət - Common attitude to election process

4

4,1

7

Ruslan Bəşirli   Ruslan Bashirli

2

2

8

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) Propoganda not referring to elections (ex-propaganda)

3

3

9

Digərləri Others

6

6,1

 

Cəmi- Total

99

100

 

 

                                            

SAHƏLƏRƏ HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

                                                      ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE SPHERES (UNDER SECOND)

Sahələr - Spheres

Saniyə - Second 

%

1

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi - Improvement of the Election Code

35

1,1

2

Sərbəst toplaşmaq hüququ - The right of freedom of assembly

77

2,4

3

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət - Attitude of international organizations to the parliamentary elections

1367

42,5

4

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve elections (dialogue)

357

11,1

5

Namizədlərin qeydə alınması - Registration of candidates

568

17,6

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət -- Common attitude to election process

292

9,1

7

Ruslan Bəşirli Ruslan Bashirli

216

6,7

8

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) Propoganda not referring to elections (ex-propaganda)

103

3,2

9

Digərləri - Others

202

6,3

 

Cəmi- Total

3217

100

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.