Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                 Avqust-2005                     

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

 

LİDER FM

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN SAYI  VƏ HƏCMİ

THE NUMBER AND VOLUME OF THE INFORMATION INTENDED FOR THE BLOCS

 

Bloklar - Blocs

Cəmi Total

Cəmi Total

Sayı Numeral

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

80

25,1

4552

14,3

2

Azadlıq - Azadlig

174

54,5

23815

74,6

3

YeS YeS

2

0,6

150

0,5

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

2

0,6

100

0,3

5

Digərləri - Others

8

2,5

676

2,1

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

27

8,5

1264

3,9

7

Ünvansız Without address

26

8,2

1363

4,3

 

Cəmi - Total

319

100

31920

100

 

 

                              

 

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER NUMBER)

 

Bloklar - Blocs

Müsbət Positive

Mənfi Negative

Neytral Neutral

Sayı Numeral

%

Sayı Numeral

%

Sayı Numeral

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

36

100

0

0

44

55

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

169

100

5

6,3

3

YeS YeS

0

0

0

0

2

2,5

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

2

2,5

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

27

33,7

 

Cəmi - Total

36

100

169

100

80

100

 

 

 

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER SECOND)

 

Bloklar - Blocs

Müsbət Positive

Mənfi Negative

Neytral Neutral

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

2245

100

0

0

2307

58

2

Azadlıq Azadlig

0

0

23660

100

155

3,9

3

YeS YeS

0

0

0

0

150

3,8

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

100

2,5

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

1264

31,8

 

Cəmi - Total

2245

100

23660

100

3976

100

 

 

                                                  SAHƏLƏRƏ HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

                                            ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE SPHERES (UNDER NUMBER)

 

Sahələr

Sayı -Numeral

%

1

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi - Improvement of the Election Code

13

4,3

2

Sərbəst toplaşmaq hüququ - The right of freedom of assembly

4

1,3

3

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət - Attitude of international organizations to the parliamentary elections.

10

13,2

4

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve elections (dialogue)

6

2

5

Namizədlərin qeydə alınması - Registration of candidates

32

10,5

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət - Common attitude to election process

30

9,9

7

Ruslan Bəşirli - Ruslan Bashirli

109

36

8

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) Propoganda not referring to elections (ex-propaganda)

25

8,3

9

Digərləri Others

44

14,5

 

Cəmi- Total

303

100

 

 

 

 

SAHƏLƏRƏ HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

                                                      ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE SPHERES (UNDER SECOND)

Sahələr

Saniyə - Second 

%

1

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi - Improvement of the Election Code

1038

3,2

2

Sərbəst toplaşmaq hüququ - The right of freedom of assembly

405

1,3

3

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət - Attitude of international organizations to the parliamentary elections

2344

7,3

4

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve elections (dialogue)

533

1,7

5

Namizədlərin qeydə alınması - Registration of candidates

2089

6,5

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət - Common attitude to election process

1871

5,9

7

Ruslan Bəşirli - Ruslan Bashirli

16950

53,1

8

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) Propoganda not referring to elections (ex-propaganda)

2554

8

9

Digərləri - Others

4136

13

 

Cəmi- Total

31920

100

 

 

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.