Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                          Avqust-2005                      

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

SPACE FM

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN SAYI  VƏ HƏCMİ

THE NUMBER AND VOLUME OF THE INFORMATION INTENDED FOR THE BLOCS

 

Bloklar - Blocs

Cəmi Total

Cəmi Total

Sayı Numeral

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

32

32,6

977

31,4

2

Azadlıq - Azadlig

18

18,4

465

15

3

YeS YeS

1

1

6

0,2

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

5

Digərləri - Others

5

5,1

90

2,9

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

18

18,4

765

24,6

7

Ünvansız Without address

24

24,5

805

25,9

 

Cəmi - Total

98

100

3108

 

           

 

                              

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER NUMBER)

 

Bloklar - Blocs

Müsbət Positive

Mənfi Negative

Neytral Neutral

Sayı Numeral

%

Sayı Numeral

%

Sayı Numeral

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

10

100

0

0

22

45,8

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

11

100

7

14,6

3

YeS YeS

0

0

0

0

1

2,1

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

0

0

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

18

37,5

 

Cəmi - Total

10

100

11

100

48

100

                                                              

 

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER SECOND)

 

Bloklar - Blocs

Müsbət Positive

Mənfi Negative

Neytral Neutral

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

424

100

0

0

553

38,7

2

Azadlıq Azadlig

0

0

361

100

104

7,3

3

YeS YeS

0

0

0

0

6

0,4

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

0

0

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

765

53,6

 

Cəmi - Total

424

100

361

100

1428

100

 

                                                                       

 

SAHƏLƏRƏ HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE SPHERES (UNDER NUMBER)

Sahələr - Spheres

Sayı -Numeral

%

1

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi - Improvement of the Election Code

5

5,7

2

Sərbəst toplaşmaq hüququ - The right of freedom of assembly

0

0

3

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət - Attitude of international organizations to the parliamentary elections.

16

18,4

4

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve elections (dialogue)

9

10,4

5

Namizədlərin qeydə alınması - Registration of candidates

28

32,2

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət - Common attitude to election process

4

4,6

7

Ruslan Bəşirli Ruslan Bashirli

12

13,8

8

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) Propoganda not referring to elections (ex-propaganda)

5

5,7

9

Digərləri Others

8

9,2

 

Cəmi- Total

87

100

                                        

 

   

                                            

SAHƏLƏRƏ HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

                                                      ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE SPHERES (UNDER SECOND)

Sahələr - Spheres

Saniyə - Second 

%

1

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi - Improvement of the Election Code

202

6,5

2

Sərbəst toplaşmaq hüququ - The right of freedom of assembly

0

0

3

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət - Attitude of international organizations to the parliamentary elections

665

21,4

4

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve elections (dialogue)

330

10,6

5

Namizədlərin qeydə alınması - Registration of candidates

896

28,8

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət - Common attitude to election process

149

4,8

7

Ruslan Bəşirli - Ruslan Bashirli

399

12,9

8

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) Propoganda not referring to elections (ex-propaganda)

230

7,4

9

Digərləri - Others

237

7,6

 

Cəmi- Total

3108

100

 

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.