Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                      Avqust-2005                        

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

                                          RADİO KANALLAR - RADİO CHANNELS

 

                                      SEÇKİLƏRƏ AYRILMIŞ İNFORMASİYALARIN SAYI

                              THE NUMBER OF THE INFORMATIONS INTENDED FOR THE ELECTIONS

 

Radio kanalları - Radio channels

Sayı - Numeral

%

1

ANS ÇM ANS CM

221

24,5

2

Lider Lider

319

35,3

3

Space Space  

98

10,9

4

106 FM 106 FM

150

16,6

5

Antenn   Antenn

115

12,7

 

Cəmi - Total

903

100%

     

 

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.