Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                        Avqust-2005                          

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

                                 RADİO KANALLAR - RADİO CHANNELS

                                                 

                                           SEÇKİLƏRƏ AYRILMIŞ İNFORMASiYALARIN HƏCMİ

                                         THE VOLUME OF THE INFORMATIONS INTENDED FOR THE ELECTIONS

 

Radio kanallar - Radio channels

Saniyə - Second

%

1

ANS ÇM ANS  CM

29411

40,9

2

Lider Lider

31920

44,4

3

Space Space

3108

4,3

4

106 FM 106 FM

4225

5,9

5

Antenn   Antenn

3217

4,5

 

Cəmi - Total

71881

100%

      

 

  

                                                                                                              

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.