Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                             Avqust-2005                 

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

 

 

                                             ANS ANS 

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN SAYI VƏ HƏCMİ

THE NUMBER  AND VOLUME OF H İNFORMATİONS İNTENDED FR THE BLOCS

 

Bloklar - Blocs

Cəmi Total

Cəmi Total

Sayı Numeral

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

109

30,4

15765

40,9

2

Azadlıq - Azadlig

81

22,6

9940

25,8

3

YeS YeS

17

4,7

1850

4,8

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

9

2,5

471

1,2

5

Digərləri - Others

22

6,1

1035

2,7

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

80

22,3

6129

15,9

7

Ünvansız - Without address

41

11,4

3331

8,7

 

Cəmi - Total

359

100

38521

100

 

     

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER NUMBER)

 

Bloklar - Blocs

Müsbət Positive

Mənfi Negative

Neytral Neutral

Sayı Numeral

%

Sayı Numeral

%

Sayı Numeral

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

28

93,4

13

35,1

68

29,7

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

23

62,2

58

25,3

3

YeS YeS

1

3,3

1

2,7

15

6,6

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

9

3,9

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

1

3,3

0

0

79

34,5

 

Cəmi - Total

30

100

37

100

229

100

 

 

 

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER SECOND)

 

Bloklar - Blocs

Müsbət Positive

Mənfi Negative

Neytral Neutral

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

3974

91,9

2325

33,4

9466

41,4

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

4568

65,6

5372

23,5

3

YeS YeS

331

7,6

70

1

1449

6,3

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

471

2,1

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

21

0,5

0

0

6108

26,7

 

Cəmi - Total

4326

100

6963

100

22866

100

 

    

 

 

SAHƏLƏR ÜZRƏ PAYLAŞMA (SAYA ƏSASƏN)

DİVİSİON OF SPHERES (UNDER NUMBER)

 

Sahələr Spheres

Sayı Numeral

%

1

Namizədlərin qeydə alınması - Registration of candidates

44

13,9

2

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

44

13,9

3

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

5

1,6

4

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

68

21,5

5

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

25

7,9

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət - Common attitude to election process

43

13,6

7

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) - Propoganda not referring to elections (ex-propaganda)

15

4,8

8

Ruslan Bəşirli - Ruslan Bashirli

35

11,1

9

Digərləri - Others

37

11,7

 

Cəmi - Total

316

100

 

 

SAHƏLƏR ÜZRƏ PAYLAŞMA (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

DİVİSİON OF SPHERES (UNDER SECOND)

 

Sahələr Spheres

Saniyə - Second 

%

1

Namizədlərin qeydə alınması - Registration of candidates

2728

7,1

2

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

6076

15,8

3

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

348

0,9

4

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

5015

13

5

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

10149

26,3

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət - Common attitude to election process

6808

17,7

7

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) - Propoganda not referring to elections (ex-propaganda)

1667

4,3

8

Ruslan Bəşirli - Ruslan Bashirli

3378

8,8

9

Digərləri - Others

2352

6,1

 

Cəmi - Total

38521

100

 

 

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.