Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                            Avqust-2005                           

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

 

                                  ATV ATV

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN SAYI VƏ HƏCMİ

THE NUMBER  AND VOLUME OF H İNFORMATİONS İNTENDED FR THE BLOCS

 

Bloklar - Blocs

Cəmi Total

Cəmi Total

Sayı Numeral

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

60

37,7

4624

28,3

2

Azadlıq - Azadlig

37

23,3

8182

50

3

YeS YeS

7

4,4

256

1,5

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

3

1,9

136

0,8

5

Digərləri - Others

13

8,2

1016

6,2

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

23

14,5

1254

7,7

7

Ünvansız - Without address

16

10

898

5,5

 

Cəmi - Total

159

100

16366

100

 

   

   

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER NUMBER)

 

Bloklar - Blocs

Müsbət Positive

Mənfi Negative

Neytral Neutral

Sayı Numeral

%

Sayı Numeral

%

Sayı Numeral

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

22

100

0

0

38

46,9

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

26

96,3

11

13,6

3

YeS YeS

0

0

1

3,7

6

7,4

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

3

3,7

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

23

28,4

 

Cəmi - Total

22

100

27

100

81

100

 

 

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER SECOND)

 

Bloklar - Blocs

Müsbət Positive

Mənfi Negative

Neytral Neutral

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

2004

100

0

0

2620

53,9

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

7570

99,7

612

12,6

3

YeS YeS

0

0

21

0,3

235

4,9

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

136

2,8

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

1254

25,8

 

Cəmi - Total

2004

100

7591

100

4857

100

 

 

  

SAHƏLƏR ÜZRƏ PAYLAŞMA (SAYA ƏSASƏN)

DİVİSİON OF SPHERES (UNDER NUMBER)

 

Sahələr Spheres

Sayı Numeral

%

1

Namizədlərin qeydə alınması - Registration of candidates

27

17,9

2

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

24

15,9

3

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

1

0,7

4

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

26

17,2

5

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

8

5,3

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət - Common attitude to election process

13

8,6

7

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) - Propoganda not referring to elections (ex-propaganda)

10

6,6

8

Ruslan Bəşirli - Ruslan Bashirli

21

13,9

9

Digərləri - Others

21

13,9

 

Cəmi - Total

151

100

 

  

SAHƏLƏR ÜZRƏ PAYLAŞMA (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

DİVİSİON OF SPHERES (UNDER SECOND)

 

Sahələr Spheres

Saniyə - Second 

%

1

Namizədlərin qeydə alınması - Registration of candidates

1793

11

2

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

1630

10

3

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

81

0,5

4

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

1284

7,8

5

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

496

3

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət - Common attitude to election process

1504

9,2

7

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) - Propoganda not referring to elections (ex-propaganda)

1034

6,3

8

Ruslan Bəşirli - Ruslan Bashirli

6832

41,7

9

Digərləri - Others

1712

10,5

 

Cəmi - Total

16366

100

 

 

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.