Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                Avqust-2005                             

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

 

AzTV      Azerbaijan State Television 

 

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN SAYI VƏ HƏCMİ

THE NUMBER  AND VOLUME OF H İNFORMATİONS İNTENDED FR THE BLOCS

 

Bloklar - Blocs

Cəmi Total

Cəmi Total

Sayı Numeral

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

116

41,6

56960

46,6

2

Azadlıq - Azadlig

131

46,9

63768

52,1

3

YeS YeS

0

0

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

5

Digərləri - Others

6

2,2

359

0,3

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

15

5,4

842

0,7

7

Ünvansız - Without address

11

3,9

371

0,3

 

Cəmi - Total

279

100

122300

100

 

   

    

   

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER NUMBER)

 

Bloklar - Blocs

Müsbət Positive

Mənfi Negative

Neytral Neutral

Sayı Numeral

%

Sayı Numeral

%

Sayı Numeral

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

87

100

0

0

29

64,5

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

130

100

1

2,2

3

YeS YeS

0

0

0

0

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

0

0

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

15

33,3

 

Cəmi - Total

87

100

130

100

45

100

 

 

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER SECOND)

 

 

Bloklar - Blocs

Müsbət Positive

Mənfi Negative

Neytral Neutral

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

45345

100

0

0

11615

92,9

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

63723

100

45

0,4

3

YeS YeS

0

0

0

0

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

0

0

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

842

6,7

 

Cəmi - Total

45345

100

63723

100

12502

100

 

    

  

SAHƏLƏR ÜZRƏ PAYLAŞMA (SAYA ƏSASƏN)

DİVİSİON OF SPHERES (UNDER NUMBER)

 

Sahələr Spheres

Sayı Numeral

%

1

Namizədlərin qeydə alınması - Registration of candidates

12

4,3

2

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

16

5,7

3

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

1

0,4

4

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

15

5,4

5

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

0

0

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət - Common attitude to election process

33

11,9

7

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) - Propoganda not referring to elections (ex-propaganda)

66

23,7

8

Ruslan Bəşirli - Ruslan Bashirli

130

46,8

9

Digərləri - Others

5

1,8

 

Cəmi - Total

278

100

 

 

 

 

 

SAHƏLƏR ÜZRƏ PAYLAŞMA (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

DİVİSİON OF SPHERES (UNDER SECOND)

 

Sahələr Spheres

Saniyə - Second 

%

1

Namizədlərin qeydə alınması - Registration of candidates

416

0,3

2

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

3961

3,2

3

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

45

0,1

4

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

875

0,7

5

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

0

0

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət - Common attitude to election process

26199

21,4

7

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) - Propoganda not referring to elections (ex-propaganda)

26662

21,8

8

Ruslan Bəşirli - Ruslan Bashirli

63723

52,1

9

Digərləri - Others

419

0,4

 

Cəmi - Total

122300

100

 

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.