Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                 Avqust-2005                        

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

Gəncə Kəpəz TV Kapaz TV

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN SAYI VƏ HƏCMİ

THE NUMBER  AND VOLUME OF H İNFORMATİONS İNTENDED FR THE BLOCS

 

Bloklar - Blocs

Cəmi Total

Cəmi Total

Sayı Numeral

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

3

100

281

100

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

0

0

3

YeS YeS

0

0

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

5

Digərləri - Others

0

0

0

0

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

7

Ünvansız - Without address

0

0

0

0

 

Cəmi - Total

3

100

281

100

    

   

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER NUMBER)

 

Bloklar - Blocs

Müsbət Positive

Mənfi Negative

Neytral Neutral

Sayı Numeral

%

Sayı Numeral

%

Sayı Numeral

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

2

100

0

0

1

100

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

0

0

0

0

3

YeS YeS

0

0

0

0

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

0

0

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

0

0

 

Cəmi - Total

2

100

0

0

1

100

 

 

 

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER SECOND)

 

Bloklar - Blocs

Müsbət Positive

Mənfi Negative

Neytral Neutral

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

238

100

0

0

43

100

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

0

0

0

0

3

YeS YeS

0

0

0

0

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

0

0

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

0

0

 

Cəmi - Total

238

100

0

0

43

100

 

  

SAHƏLƏR ÜZRƏ PAYLAŞMA (SAYA ƏSASƏN)

DİVİSİON OF SPHERES (UNDER NUMBER)

 

Sahələr Spheres

Sayı Numeral

%

1

Namizədlərin qeydə alınması - Registration of candidates

0

0

2

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

2

66,7

3

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

0

0

4

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

0

0

5

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

0

0

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət - Common attitude to election process

1

33,3

7

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) - Propoganda not referring to elections (ex-propaganda)

0

0

8

Ruslan Bəşirli - Ruslan Bashirli

0

0

9

Digərləri - Others

0

0

 

Cəmi - Total

3

100

 

 

SAHƏLƏR ÜZRƏ PAYLAŞMA (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

DİVİSİON OF SPHERES (UNDER SECOND)

 

Sahələr Spheres

Saniyə - Second 

%

1

Namizədlərin qeydə alınması - Registration of candidates

0

0

2

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

238

84,7

3

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

0

0

4

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

0

0

5

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

0

0

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət - Common attitude to election process

43

15,3

7

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) - Propoganda not referring to elections (ex-propaganda)

0

0

8

Ruslan Bəşirli - Ruslan Bashirli

0

0

9

Digərləri - Others

0

0

 

Cəmi - Total

281

100

 

 

 

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.