Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                  Avqust-2005                         

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

Lənkəran – “Lənkəran TV”– “Lankaran TV”

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN SAYI VƏ HƏCMİ

THE NUMBER  AND VOLUME OF H İNFORMATİONS İNTENDED FR THE BLOCS

 

Bloklar - Blocs

Cəmi – Total

Cəmi – Total

Sayı – Numeral

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın – YAP and pro-governmental parties

9

31

5165

55,1

2

Azadlıq - Azadlig

3

10,3

254

2,7

3

YeS – YeS

0

0

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi – Union of Social Leaders

0

0

0

0

5

Digərləri - Others

1

3,5

60

0,6

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

2

6,9

85

0,9

7

Ünvansız - Without address

14

48,3

3820

40,7

 

Cəmi - Total

29

100

9384

100

 

    

         

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER NUMBER)

 

Bloklar - Blocs

Müsbət – Positive

Mənfi – Negative

Neytral – Neutral

Sayı – Numeral

%

Sayı – Numeral

%

Sayı – Numeral

%

1

YAP və ona yaxın – YAP and pro-governmental parties

0

0

0

0

9

81,8

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

3

100

0

0

3

YeS – YeS

0

0

0

0

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi – Union of Social Leaders

0

0

0

0

0

0

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

2

18,2

 

Cəmi - Total

0

0

3

100

11

100

 

 

 

 

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER SECOND)

 

Bloklar - Blocs

Müsbət – Positive

Mənfi – Negative

Neytral – Neutral

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın – YAP and pro-governmental parties

0

0

0

0

5165

98,4

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

254

100

0

0

3

YeS – YeS

0

0

0

0

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi – Union of Social Leaders

0

0

0

0

0

0

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

85

1,6

 

Cəmi - Total

0

0

254

100

5250

100

 

 

 

 

 

SAHƏLƏR ÜZRƏ PAYLAŞMA (SAYA ƏSASƏN)

DİVİSİON OF SPHERES (UNDER NUMBER)

 

Sahələr – Spheres

Sayı – Numeral

%

1

Namizədlərin qeydə alınması - Registration of candidates

12

41,4

2

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi – İmprovement of the Election Code

2

6,9

3

Sərbəst toplaşmaq hüququ – The right of freedom of assembly

0

0

4

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət – Attitude of international organizations to the parliamentary elections

2

6,9

5

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

1

3,5

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət - Common attitude to election process

7

24,1

7

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) - Propoganda not referring to elections (ex-propaganda)

0

0

8

Ruslan Bəşirli - Ruslan Bashirli

3

10,3

9

Digərləri - Others

2

6,9

 

Cəmi - Total

29

100

 

 

 

 

 

 

SAHƏLƏR ÜZRƏ PAYLAŞMA (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

DİVİSİON OF SPHERES (UNDER SECOND)

 

Sahələr – Spheres

Saniyə - Second 

%

1

Namizədlərin qeydə alınması - Registration of candidates

955

10,2

2

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi – İmprovement of the Election Code

375

4

3

Sərbəst toplaşmaq hüququ – The right of freedom of assembly

0

0

4

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət – Attitude of international organizations to the parliamentary elections

85

0,9

5

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

45

0,5

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət - Common attitude to election process

7445

79,3

7

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) - Propoganda not referring to elections (ex-propaganda)

0

0

8

Ruslan Bəşirli - Ruslan Bashirli

254

2,7

9

Digərləri - Others

225

2,4

 

Cəmi - Total

9384

100

 

 

 

ฉ 2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.