Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

Avqust-2005       

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

LİDER LİDER

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN SAYI VƏ HƏCMİ

THE NUMBER  AND VOLUME OF H İNFORMATİONS İNTENDED FR THE BLOCS

 

Bloklar - Blocs

Cəmi Total

Cəmi Total

Sayı Numeral

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

109

21,2

15361

11,8

2

Azadlıq - Azadlig

310

60,4

101029

77,5

3

YeS YeS

7

1,4

1631

1,3

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

1

0,2

235

0,2

5

Digərləri - Others

14

2,7

3498

2,6

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

45

8,8

3995

3,1

7

Ünvansız - Without address

27

5,3

4617

3,5

 

Cəmi - Total

513

100

130366

100

 

       

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER NUMBER)

 

Bloklar - Blocs

Müsbət Positive

Mənfi Negative

Neytral Neutral

Sayı Numeral

%

Sayı Numeral

%

Sayı Numeral

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

54

100

0

0

55

51,4

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

305

98,1

5

4,7

3

YeS YeS

0

0

6

1,9

1

0,9

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

1

0,9

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

45

42,1

 

Cəmi - Total

54

100

311

100

107

100

 

 

 

 

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER SECOND)

 

Bloklar - Blocs

Müsbət Positive

Mənfi Negative

Neytral Neutral

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

8277

100

0

0

7084

60,4

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

100687

98,5

342

2,9

3

YeS YeS

0

0

1561

1,5

70

0,6

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

235

2

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

3995

34,1

 

Cəmi - Total

8277

100

102248

100

11726

100

 

 

 

 

   

 

 

 

SAHƏLƏR ÜZRƏ PAYLAŞMA (SAYA ƏSASƏN)

DİVİSİON OF SPHERES (UNDER NUMBER)

 

Sahələr Spheres

Sayı Numeral

%

1

Namizədlərin qeydə alınması - Registration of candidates

18

3,7

2

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

32

6,6

3

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

6

1,2

4

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

41

8,4

5

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

10

2,1

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət - Common attitude to election process

48

9,9

7

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) - Propoganda not referring to elections (ex-propaganda)

99

20,4

8

Ruslan Bəşirli - Ruslan Bashirli

161

33,1

9

Digərləri - Others

71

14,6

 

Cəmi - Total

486

100

 

 

SAHƏLƏR ÜZRƏ PAYLAŞMA (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

DİVİSİON OF SPHERES (UNDER SECOND)

 

Sahələr Spheres

Saniyə - Second 

%

1

Namizədlərin qeydə alınması - Registration of candidates

1322

1

2

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

4922

3,8

3

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

579

0,4

4

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

4523

3,5

5

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

869

0,7

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət - Common attitude to election process

12535

9,6

7

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) - Propoganda not referring to elections (ex-propaganda)

19666

15,1

8

Ruslan Bəşirli - Ruslan Bashirli

69643

53,4

9

Digərləri - Others

16307

12,5

 

Cəmi - Total

130366

100

 

 

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.