Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

               Avqust-2005                             

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

Mingəçevir MTV MTV

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN SAYI VƏ HƏCMİ

THE NUMBER  AND VOLUME OF H İNFORMATİONS İNTENDED FR THE BLOCS

 

Bloklar - Blocs

Cəmi Total

Cəmi Total

Sayı Numeral

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

20

87

2637

84,7

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

0

0

3

YeS YeS

1

4,3

186

6

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

5

Digərləri - Others

2

8,7

288

9,3

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

7

Ünvansız - Without address

0

0

0

0

 

Cəmi - Total

23

100

3111

100

 

 

         

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER NUMBER)

 

Bloklar - Blocs

Müsbət Positive

Mənfi Negative

Neytral Neutral

Sayı Numeral

%

Sayı Numeral

%

Sayı Numeral

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

19

95

0

0

1

100

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

0

0

0

0

3

YeS YeS

1

5

0

0

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

0

0

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

0

0

 

Cəmi - Total

20

100

0

0

1

100

 

  

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER SECOND)

 

Bloklar - Blocs

Müsbət Positive

Mənfi Negative

Neytral Neutral

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

2562

93,2

0

0

75

100

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

0

0

0

0

3

YeS YeS

186

6,8

0

0

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

0

0

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

0

0

 

Cəmi - Total

2748

100

0

0

75

100

 

 

 

SAHƏLƏR ÜZRƏ PAYLAŞMA (SAYA ƏSASƏN)

DİVİSİON OF SPHERES (UNDER NUMBER)

 

Sahələr Spheres

Sayı Numeral

%

1

Namizədlərin qeydə alınması - Registration of candidates

7

30,4

2

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

6

26,1

3

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

0

0

4

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

0

0

5

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

0

0

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət - Common attitude to election process

10

43,5

7

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) - Propoganda not referring to elections (ex-propaganda)

0

0

8

Ruslan Bəşirli - Ruslan Bashirli

0

0

9

Digərləri - Others

0

0

 

Cəmi - Total

23

100

 

  

 

SAHƏLƏR ÜZRƏ PAYLAŞMA (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

DİVİSİON OF SPHERES (UNDER SECOND)

 

Sahələr Spheres

Saniyə - Second 

%

1

Namizədlərin qeydə alınması - Registration of candidates

701

22,5

2

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

832

26,8

3

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

0

0

4

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

0

0

5

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

0

0

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət - Common attitude to election process

1578

50,7

7

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) - Propoganda not referring to elections (ex-propaganda)

0

0

8

Ruslan Bəşirli - Ruslan Bashirli

0

0

9

Digərləri - Others

0

0

 

Cəmi - Total

3111

100

 

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.