Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                 Avqust-2005                             

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

Quba Xəyal TV Khayal TV

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN SAYI VƏ HƏCMİ

THE NUMBER  AND VOLUME OF H İNFORMATİONS İNTENDED FR THE BLOCS

 

Bloklar - Blocs

Cəmi Total

Cəmi Total

Sayı Numeral

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

50

27,6

4103

29,4

2

Azadlıq - Azadlig

28

15,5

1300

9,3

3

YeS YeS

8

4,4

341

2,4

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

2

1,1

70

0,5

5

Digərləri - Others

44

24,3

3819

27,4

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

27

14,9

2170

15,5

7

Ünvansız - Without address

22

12,2

2157

15,5

 

Cəmi - Total

181

100

13960

100

 

  

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER NUMBER)

 

Bloklar - Blocs

Müsbət Positive

Mənfi Negative

Neytral Neutral

Sayı Numeral

%

Sayı Numeral

%

Sayı Numeral

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

11

50

13

61,9

26

36,1

2

Azadlıq - Azadlig

2

9,1

8

38,1

18

25

3

YeS YeS

0

0

0

0

8

11,1

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

2

2,8

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

9

40,9

0

0

18

25

 

Cəmi - Total

22

100

21

100

72

100

 

 

 

 

 

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER SECOND)

 

Bloklar - Blocs

Müsbət Positive

Mənfi Negative

Neytral Neutral

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

1286

55,3

1359

66,3

1458

40,4

2

Azadlıq - Azadlig

76

3,3

690

33,7

534

14,8

3

YeS YeS

0

0

0

0

341

9,5

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

70

1,9

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

965

41,4

0

0

1205

33,4

 

Cəmi - Total

2327

100

2049

100

3608

100

 

    

 

 

 

 

 

SAHƏLƏR ÜZRƏ PAYLAŞMA (SAYA ƏSASƏN)

DİVİSİON OF SPHERES (UNDER NUMBER)

 

Sahələr Spheres

Sayı Numeral

%

1

Namizədlərin qeydə alınması - Registration of candidates

48

27,1

2

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

26

14,7

3

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

5

2,8

4

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

29

16,4

5

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

16

9

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət - Common attitude to election process

29

16,4

7

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) - Propoganda not referring to elections (ex-propaganda)

3

1,7

8

Ruslan Bəşirli - Ruslan Bashirli

11

6,2

9

Digərləri - Others

10

5,7

 

Cəmi - Total

177

100

 

 

 

 

 

 

 

SAHƏLƏR ÜZRƏ PAYLAŞMA (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

DİVİSİON OF SPHERES (UNDER SECOND)

 

Sahələr Spheres

Saniyə - Second 

%

1

Namizədlərin qeydə alınması - Registration of candidates

2011

14,4

2

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

3396

24,3

3

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

336

2,4

4

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

2216

15,9

5

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

1732

12,4

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət - Common attitude to election process

2715

19,5

7

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) - Propoganda not referring to elections (ex-propaganda)

90

0,6

8

Ruslan Bəşirli - Ruslan Bashirli

684

4,9

9

Digərləri - Others

780

5,6

 

Cəmi - Total

13960

100

 

 

 

 

 

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.