Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                  Avqust-2005            

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

SPACE SPACE

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN SAYI VƏ HƏCMİ

THE NUMBER  AND VOLUME OF H İNFORMATİONS İNTENDED FR THE BLOCS

 

Bloklar - Blocs

Cəmi Total

Cəmi Total

Sayı Numeral

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

63

35,4

6518

34,5

2

Azadlıq - Azadlig

46

25,8

9036

47,9

3

YeS YeS

4

2,3

118

0,6

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

2

1,1

42

0,2

5

Digərləri - Others

8

4,5

642

3,4

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

27

15,2

1328

7

7

Ünvansız - Without address

28

15,7

1205

6,4

 

Cəmi - Total

178

100

18889

100

 

          

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER NUMBER)

 

Bloklar - Blocs

Müsbət Positive

Mənfi Negative

Neytral Neutral

Sayı Numeral

%

Sayı Numeral

%

Sayı Numeral

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

25

100

2

4,7

36

48,6

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

39

90,6

7

9,5

3

YeS YeS

0

0

2

4,70

2

2,7

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

2

2,7

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

27

36,5

 

Cəmi - Total

25

100

43

100

74

100

 

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER SECOND)

 

Bloklar - Blocs

Müsbət Positive

Mənfi Negative

Neytral Neutral

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

3602

100

37

0,5

2879

56

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

8174

98,4

862

16,8

3

YeS YeS

0

0

89

1,1

29

0,6

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

42

0,8

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

1328

25,8

 

Cəmi - Total

3602

100

8300

100

5140

100

 

 

SAHƏLƏR ÜZRƏ PAYLAŞMA (SAYA ƏSASƏN)

DİVİSİON OF SPHERES (UNDER NUMBER)

 

Sahələr Spheres

Sayı Numeral

%

1

Namizədlərin qeydə alınması - Registration of candidates

34

19,9

2

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

15

8,8

3

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

7

4,1

4

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

29

16,9

5

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

15

8,8

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət - Common attitude to election process

12

7

7

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) - Propoganda not referring to elections (ex-propaganda)

15

8,8

8

Ruslan Bəşirli - Ruslan Bashirli

33

19,3

9

Digərləri - Others

11

6,4

 

Cəmi - Total

171

100

 

 

SAHƏLƏR ÜZRƏ PAYLAŞMA (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

DİVİSİON OF SPHERES (UNDER SECOND)

 

Sahələr Spheres

Saniyə - Second 

%

1

Namizədlərin qeydə alınması - Registration of candidates

1207

6,4

2

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

971

5,2

3

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

459

2,4

4

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

1539

8,1

5

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

2128

11,3

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət - Common attitude to election process

1538

8,1

7

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) - Propoganda not referring to elections (ex-propaganda)

2673

14,2

8

Ruslan Bəşirli - Ruslan Bashirli

7633

40,4

9

Digərləri - Others

741

3,9

 

Cəmi - Total

18889

100

 

 

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.