Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                 Avqust-2005                        

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

Sumqayıt - DTV  DTV 

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN SAYI VƏ HƏCMİ

THE NUMBER  AND VOLUME OF H İNFORMATİONS İNTENDED FR THE BLOCS

 

Bloklar - Blocs

Cəmi Total

Cəmi Total

Sayı Numeral

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

47

71,2

2334

36,3

2

Azadlıq - Azadlig

18

27,3

1849

28,8

3

YeS YeS

0

0

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

5

Digərləri - Others

1

1,5

2247

34,9

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

7

Ünvansız - Without address

0

0

0

0

 

Cəmi - Total

66

100

6430

100

 

       

         

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER NUMBER)

 

Bloklar - Blocs

Müsbət Positive

Mənfi Negative

Neytral Neutral

Sayı Numeral

%

Sayı Numeral

%

Sayı Numeral

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

43

100

0

0

4

50

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

14

100

4

50

3

YeS YeS

0

0

0

0

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

0

0

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

0

0

 

Cəmi - Total

43

100

14

100

8

100

 

 

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER SECOND)

 

Bloklar - Blocs

Müsbət Positive

Mənfi Negative

Neytral Neutral

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

2209

100

0

0

125

50

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

1724

100

125

50

3

YeS YeS

0

0

0

0

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

0

0

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

0

0

 

Cəmi - Total

2209

100

1724

100

250

100

 

 

  

SAHƏLƏR ÜZRƏ PAYLAŞMA (SAYA ƏSASƏN)

DİVİSİON OF SPHERES (UNDER NUMBER)

 

Sahələr Spheres

Sayı Numeral

%

1

Namizədlərin qeydə alınması - Registration of candidates

7

11,1

2

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

0

0

3

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

0

0

4

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

8

12,7

5

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

2

3,2

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət - Common attitude to election process

4

6,4

7

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) - Propoganda not referring to elections (ex-propaganda)

8

14,3

8

Ruslan Bəşirli - Ruslan Bashirli

12

19

9

Digərləri - Others

21

33,3

 

Cəmi - Total

63

100

 

 

 

 

 

 

 

SAHƏLƏR ÜZRƏ PAYLAŞMA (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

DİVİSİON OF SPHERES (UNDER SECOND)

 

Sahələr Spheres

Saniyə - Second 

%

1

Namizədlərin qeydə alınması - Registration of candidates

225

3,5

2

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

0

0

3

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

0

0

4

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

379

5,9

5

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

94

1,5

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət - Common attitude to election process

90

1,4

7

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) - Propoganda not referring to elections (ex-propaganda)

375

5,8

8

Ruslan Bəşirli - Ruslan Bashirli

1646

25,6

9

Digərləri - Others

3621

56,3

 

Cəmi - Total

6430

100

 

 

 

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.