Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

             Avqust-2005                     

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

Tovuz – “Simurq-M TV”– “Simurg-M TV”

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN SAYI VƏ HƏCMİ

THE NUMBER  AND VOLUME OF ÒHÅ İNFORMATİONS İNTENDED FÎR THE BLOCS

 

¹

Bloklar - Blocs

Cəmi – Total

Cəmi – Total

Sayı – Numeral

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın – YAP and pro-governmental parties

4

33,4

109

16,2

2

Azadlıq - Azadlig

1

8,3

40

5,9

3

YeS – YeS

0

0

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi – Union of Social Leaders

0

0

0

0

5

Digərləri - Others

1

8,3

86

12,9

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

7

Ünvansız - Without address

6

50

436

65

 

Cəmi - Total

12

100

671

100

 

   

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER NUMBER)

 

¹

Bloklar - Blocs

Müsbət – Positive

Mənfi – Negative

Neytral – Neutral

Sayı – Numeral

%

Sayı – Numeral

%

Sayı – Numeral

%

1

YAP və ona yaxın – YAP and pro-governmental parties

1

100

0

0

3

75

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

0

0

1

25

3

YeS – YeS

0

0

0

0

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi – Union of Social Leaders

0

0

0

0

0

0

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

0

0

 

Cəmi - Total

1

100

0

0

4

100

 

 

  

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER SECOND)

 

¹

Bloklar - Blocs

Müsbət – Positive

Mənfi – Negative

Neytral – Neutral

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın – YAP and pro-governmental parties

39

100

0

0

70

63,6

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

0

0

40

36,4

3

YeS – YeS

0

0

0

0

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi – Union of Social Leaders

0

0

0

0

0

0

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

0

0

 

Cəmi - Total

39

100

0

0

110

100

 

 

 

SAHƏLƏR ÜZRƏ PAYLAŞMA (SAYA ƏSASƏN)

DİVİSİON OF SPHERES

 

¹

Sahələr – Spheres

Sayı – Numeral

%

1

Namizədlərin qeydə alınması - Registration of candidates

5

45,5

2

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi – İmprovement of the Election Code

0

0

3

Sərbəst toplaşmaq hüququ – The right of freedom of assembly

0

0

4

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət – Attitude of international organizations to the parliamentary elections

0

0

5

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

0

0

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət - Common attitude to election process

0

0

7

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) - Propoganda not referring to elections (ex-propaganda)

3

27,2

8

Ruslan Bəşirli - Ruslan Bashirli

1

9,1

9

Digərləri - Others

2

18,2

 

Cəmi - Total

11

100

 

SAHƏLƏR ÜZRƏ PAYLAŞMA (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

DİVİSİON OF SPHERES (UNDER SECOND)

 

¹

Sahələr – Spheres

Saniyə - Second 

%

1

Namizədlərin qeydə alınması - Registration of candidates

206

30,7

2

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi – İmprovement of the Election Code

0

0

3

Sərbəst toplaşmaq hüququ – The right of freedom of assembly

0

0

4

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət – Attitude of international organizations to the parliamentary elections

0

0

5

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

0

0

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət - Common attitude to election process

0

0

7

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) - Propoganda not referring to elections (ex-propaganda)

82

12,2

8

Ruslan Bəşirli - Ruslan Bashirli

80

11,9

9

Digərləri - Others

303

45,2

 

Cəmi - Total

671

100

 

 

© 2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.