Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                  Avqust-2005                       

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

 

Zaqatala – “Aygün” TV - “Aygun” TV

 

 BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN SAYI VƏ HƏCMİ

THE NUMBER  AND VOLUME OF ÒHÅ İNFORMATİONS İNTENDED FÎR THE BLOCS

 

¹

Bloklar - Blocs

Cəmi – Total

Cəmi – Total

Sayı – Numeral

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın – YAP and pro-governmental parties

11

57,9

3608

87,7

2

Azadlıq - Azadlig

2

10,5

249

6

3

YeS – YeS

0

0

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi – Union of Social Leaders

0

0

0

0

5

Digərləri - Others

0

0

0

0

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

5

26,3

207

5

7

Ünvansız - Without address

1

5,3

52

1,3

 

Cəmi - Total

19

100

4116

100

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER NUMBER)

 

¹

Bloklar - Blocs

Müsbət – Positive

Mənfi – Negative

Neytral – Neutral

Sayı – Numeral

%

Sayı – Numeral

%

Sayı – Numeral

%

1

YAP və ona yaxın – YAP and pro-governmental parties

4

100

0

0

7

58,3

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

2

100

0

0

3

YeS – YeS

0

0

0

0

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi – Union of Social Leaders

0

0

0

0

0

0

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

5

41,7

 

Cəmi - Total

4

100

2

100

12

100

 

 

 

 

 

 

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER SECOND)

 

¹

Bloklar - Blocs

Müsbət – Positive

Mənfi – Negative

Neytral – Neutral

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın – YAP and pro-governmental parties

1872

100

0

0

1736

89,3

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

249

100

0

0

3

YeS – YeS

0

0

0

0

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi – Union of Social Leaders

0

0

0

0

0

0

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

207

10,7

 

Cəmi - Total

1872

100

249

100

1943

100

 

 

 

 

SAHƏLƏR ÜZRƏ PAYLAŞMA (SAYA ƏSASƏN)

DİVİSİON OF SPHERES (UNDER NUMBER)

 

¹

Sahələr – Spheres

Sayı – Numeral

%

1

Namizədlərin qeydə alınması - Registration of candidates

4

26,6

2

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi – İmprovement of the Election Code

1

6,7

3

Sərbəst toplaşmaq hüququ – The right of freedom of assembly

2

13,3

4

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət – Attitude of international organizations to the parliamentary elections

3

20

5

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

0

0

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət - Common attitude to election process

3

20

7

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) - Propoganda not referring to elections (ex-propaganda)

1

6,7

8

Ruslan Bəşirli - Ruslan Bashirli

1

6,7

9

Digərləri - Others

0

0

 

Cəmi - Total

15

100

 

 

   

SAHƏLƏR ÜZRƏ PAYLAŞMA (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

DİVİSİON OF SPHERES (UNDER SECOND)

 

¹

Sahələr – Spheres

Saniyə - Second 

%

1

Namizədlərin qeydə alınması - Registration of candidates

1312

31,9

2

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi – İmprovement of the Election Code

276

6,7

3

Sərbəst toplaşmaq hüququ – The right of freedom of assembly

1723

41,8

4

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət – Attitude of international organizations to the parliamentary elections

143

3,5

5

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

0

0

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət - Common attitude to election process

332

8,1

7

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) - Propoganda not referring to elections (ex-propaganda)

194

4,7

8

Ruslan Bəşirli - Ruslan Bashirli

136

3,3

9

Digərləri - Others

0

0

 

Cəmi - Total

4116

100

 

 

  

© 2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.