Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                 Avqust-2005              

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

 

 

TELEViZiYA KANALLARI - TV CHANNELS

 

SEÇKİLƏRƏ AYRILMIŞ İNFORMASİYALARIN SAYI

THE NUMBER OF THE INFORMATIONS INTENDED FOR THE ELECTIONS

 

¹

Televiziya kanalları - TV channels

Sayı - Numeral

%

1

AzTV –  Azerbaijan State Television 

279

15,3

2

ANS – ANS 

359

19,7

3

ATV – ATV 

159

8,7

4

SPACE – SPACE 

178

9,8

5

LİDER – LİDER  

513

28,2

6

Gəncə - Kəpəz TV – Kepez TV  

3

0,2

7

Quba – Xəyal TV – Khayal TV

181

9,9

8

Mingəçevir – MTV – MTV

23

1,3

9

Tovuz – “Simurq-M TV”– “Simurg-M TV”

12

0,7

10

Sumqayıt - DTV –  DTV 

66

3,6

11

Lənkəran – “Lənkəran TV”– “Lankaran TV”

29

1,6

12

Zaqatala – “Aygün” TV- “Aygun” TV

19

1

 

Cəmi - Total

1821

100

            

 

 

 

 

© 2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.