Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                   Avqust-2005              

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

 

SEÇKİLƏRƏ AYRILMIŞ İNFORMASiYALARIN HƏCMİ

THE VOLUME OF THE INFORMATIONS INTENDED FOR THE ELECTIONS

 

¹

Televiziya kanalları - TV channels

Saniyə - Ñåcîíä

%

1

AzTV –  Azerbaijan State Television 

122300

33,5

2

ANS – ANS 

38521

10,6

3

ATV – ATV 

16366

4,5

4

SPACE – SPACE 

18889

5,2

5

LİDER – LİDER  

130366

35,8

6

Gəncə - Kəpəz TV – Kepez TV  

281

0,1

7

Quba – Xəyal TV – Khayal TV

13960

3,8

8

Mingəçevir – MTV – MTV

3111

0,8

9

Tovuz – “Simurq-M TV”– “Simurg-M TV”

671

0,2

10

Sumqayıt - DTV –  DTV 

6430

1,8

11

Lənkəran – “Lənkəran TV”– “Lankaran TV”

9384

2,6

12

Zaqatala – “Aygün” TV - “Aygun” TV

4116

1,1

 

Cəmi - Total

364395

100

 

 

 

© 2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.