Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                              Avqust-2005                

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

                                                                                  TURAN

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN SAYI

THE NUMBER OF THE INFORMATION INTENDED FOR THE BLOCS

 

 

Agentliklər Agency

Cəmi Total

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

99

40,4

2

Azadlıq - Azadlig

68

27,7

3

YeS YeS

9

3,7

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

3

1,2

5

Digərləri - Others

22

9

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

24

9,8

7

Ünvansız - Without address

20

8,2

 

Cəmi-Total

245

100

 

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ  İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ESTIMATION  OF THE INFORMATION INTENDED FOR THE BLOCS

 

Agentliklər Agency

Müsbət -Pozitive

Mənfi - Neqative

Neytral - Neutral

Sayı-Numeral

%

Sayı-Numeral

%

Sayı-Numeral

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

14

82,3

40

76,9

45

28,8

2

Azadlıq - Azadlig

2

11,8

10

19,2

56

35,9

3

YeS YeS

0

0

0

0

9

5,8

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

3

1,9

5

Digərləri - Others

0

0

2

3,9

20

12,8

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

1

5,9

0

0

23

14,8

 

Cəmi-Total

17

100

52

100

156

100

 

                                                                                                         

  

 

SAHƏLƏR ÜZRƏ PAYLAŞMA

DİVİSİON OF SPHERES

 

Sahələr Spheres

Sayı Numeral

%

1

Namizədlərin qeydə alınması - Registration of candidates

42

22,2

2

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

5

2,6

3

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

10

5,3

4

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

19

10,1

5

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

6

3,2

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət - Common attitude to election process

27

14,3

7

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) - Propoganda not referring to elections (ex-propaganda)

10

5,3

8

Ruslan Bəşirli - Ruslan Bashirli

40

21,2

9

Digərləri - Others

30

15,8

 

Cəmi - Total

189

100

 

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.