Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                              Avqust-2005                             

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

 

         BİZİM YOL                                    BİZİM YOL

         

          BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN SAYI VƏ HƏCMİ

          THE NUMBER AND AREA OF ARTICLES INTENDED FOR THE BLOCS

 

Bloklar   

Blocs

Cəmi    Total

Cəmi    Total

Sayı, ədədlə Numeral

%

Sahə, kv.sm Area 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

210

49,8

83203

63,4

2

Azadlıq - Azadlig

113

26,8

26155

19,9

3

YeS YeS

7

1,6

755

0,6

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

2

0,5

190

0,1

5

Digərləri - Others

40

9,5

8267

6,3

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

29

6,8

8625

6,6

7

Ünvansız Having no address

21

5

4042

3,1

 

Cəmi     Total

422

100

131237

100

  

 

           BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

           ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER NUMBER)

 

Bloklar   

Blocs

Müsbət      Positive

Mənfi      Negative

Neytral     Neutral

Sayı, ədədlə 

Numeral

%

Sayı, ədədlə

Numeral

%

Sayı, ədədlə

Numeral

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

0

0

182

100

28

16,4

2

Azadlıq - Azadlig

8

100

0

0

105

61,4

3

YeS YeS

0

0

0

0

7

4,1

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

2

1,2

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

19

16,9

 

Cəmi      Total

8

100

182

100

171

100

 

                             

                              

 

         BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAHƏYƏ ƏSASƏN)

         ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER AREA)

 

Bloklar    

Blocs

Müsbət   Positive

Mənfi   Negative

Neytral   Neutral

Sahə, sm2

Area

%

Sahə, sm2

Area

%

Sahə, sm2

Area

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

0

0

77296

100

5907

16,1

2

Azadlıq - Azadlig

4983

100

0

0

21172

57,8

3

YeS YeS

0

0

0

0

755

2,1

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

190

0,5

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

8625

23,5

 

Cəmi     Total

4983

100

77296

100

36649

100

 

               

 

           SAHƏLƏRƏ HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

           ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE SPHERES (UNDER NUMBER)

Sahələr    

Spheres

Sayı, ədədlə 

Numeral

%

1

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

6

1,4

2

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

26

6,3

3

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

40

9,7

4

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

15

3,6

5

Namizədlərin qeydə alınması Registration of candidates

105

25,4

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət Common attitude to election process

16

3,9

7

R.Bəşirli R.Bashirli

69

16,7

8

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) Propaganda not referring to eleections (ex-propaganda)

18

4,3

9

Digərləri - Others

119

28,7

 

Cəmi    Total

414

100

   

         SAHƏLƏRƏ HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAHƏYƏ ƏSASƏN)

          ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE SPHERES (UNDER AREA)

Sahələr    

Spheres

Sahə,  sm2

Area

%

1

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

1156

0,9

2

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

7614

5,8

3

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

12643

9,6

4

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

4615

3,5

5

Namizədlərin qeydə alınması Registration of candidates

19271

14,7

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət Common attitude to election process

9887

7,5

7

R.Bəşirli R.Bashirli

25765

19,6

8

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) Propaganda not referring to eleections (ex-propaganda)

11526

8,8

9

Digərləri - Others

38760

29,5

 

Cəmi     Total

131237

100

   

 
 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.