Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                          Avqust-2005                             

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

         EKSPRESS                                  EXPRESS

         

          BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN SAYI VƏ HƏCMİ

          THE NUMBER AND AREA OF ARTICLES INTENDED FOR THE BLOCS

 

Bloklar   

Blocs

Cəmi    Total

Cəmi    Total

Sayı, ədədlə Numeral

%

Sahə, kv.sm Area 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

51

15,2

10362

16,4

2

Azadlıq - Azadlig

97

28,9

20863

33

3

YeS YeS

35

10,4

7114

11,2

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

5

1,5

1345

2,1

5

Digərləri - Others

91

27,2

12258

19,4

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

18

5,4

4325

6,8

7

Ünvansız Having no address

38

11,3

6999

11,1

 

Cəmi     Total

335

100

63266

100

  

           BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

           ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER NUMBER)

 

Bloklar   

Blocs

Müsbət      Positive

Mənfi      Negative

Neytral     Neutral

Sayı, ədədlə 

Numeral

%

Sayı, ədədlə

Numeral

%

Sayı, ədədlə

Numeral

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

2

100

5

33,3

44

23,3

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

10

66,7

87

46

3

YeS YeS

0

0

0

0

35

18,5

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

5

2,6

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

18

9,5

 

Cəmi      Total

2

100

15

100

189

100

 

                              

 

         BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAHƏYƏ ƏSASƏN)

         ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER AREA)

 

Bloklar    

Blocs

Müsbət   Positive

Mənfi   Negative

Neytral   Neutral

Sahə, sm2

Area

%

Sahə, sm2

Area

%

Sahə, sm2

Area

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

306

100

690

24,2

9366

22,9

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

2148

75,7

18715

45,8

3

YeS YeS

0

0

0

0

7114

17,4

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

1345

3,3

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

4325

10,6

 

Cəmi     Total

306

100

2838

100

40865

100

 

               

 

           SAHƏLƏRƏ HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

           ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE SPHERES (UNDER NUMBER)

Sahələr    

Spheres

Sayı, ədədlə 

Numeral

%

1

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

6

1,9

2

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

15

4,6

3

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

20

6,2

4

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

13

4,1

5

Namizədlərin qeydə alınması Registration of candidates

129

40,1

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət Common attitude to election process

18

5,6

7

R.Bəşirli R.Bashirli

32

9,9

8

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) Propaganda not referring to eleections (ex-propaganda)

1

0,3

9

Digərləri - Others

88

27,3

 

Cəmi    Total

322

100

 

          SAHƏLƏRƏ HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAHƏYƏ ƏSASƏN)

          ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE SPHERES (UNDER AREA)

Sahələr    

Spheres

Sahə,  sm2

Area

%

1

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

1363

2,2

2

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

3307

5,2

3

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

4703

7,4

4

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

2811

4,4

5

Namizədlərin qeydə alınması Registration of candidates

17033

26,9

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət Common attitude to election process

7669

12,1

7

R.Bəşirli R.Bashirli

7819

12,4

8

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) Propaganda not referring to eleections (ex-propaganda)

504

0,8

9

Digərləri - Others

18057

28,5

 

Cəmi     Total

63266

100