Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                              Avqust-2005                             

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

 

         KASPİ                             KASPİ

         

          BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN SAYI VƏ HƏCMİ

          THE NUMBER AND AREA OF ARTICLES INTENDED FOR THE BLOCS

 

Bloklar   

Blocs

Cəmi    Total

Cəmi    Total

Sayı, ədədlə Numeral

%

Sahə, kv.sm Area 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

36

23,5

15737

32,3

2

Azadlıq - Azadlig

57

37,3

20736

42,5

3

YeS YeS

7

4,6

703

1,4

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

2

1,3

424

0,9

5

Digərləri - Others

28

18,8

7196

14,8

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

7

Ünvansız Having no address

23

15

3891

8

 

Cəmi     Total

153

100

48687

100

  

           BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

           ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER NUMBER)

 

Bloklar   

Blocs

Müsbət      Positive

Mənfi      Negative

Neytral     Neutral

Sayı, ədədlə 

Numeral

%

Sayı, ədədlə

Numeral

%

Sayı, ədədlə

Numeral

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

21

100

0

0

15

51,7

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

50

96,2

7

24,2

3

YeS YeS

0

0

2

3,8

5

17,3

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

2

6,9

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

0

0

 

Cəmi      Total

21

100

52

100

29

100

 

                              

 

         BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAHƏYƏ ƏSASƏN)

         ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER AREA)

 

Bloklar    

Blocs

Müsbət   Positive

Mənfi   Negative

Neytral   Neutral

Sahə, sm2

Area

%

Sahə, sm2

Area

%

Sahə, sm2

Area

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

11476

100

0

0

4261

71,1

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

19965

99,2

771

12,9

3

YeS YeS

0

0

169

0,8

534

8,9

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

424

7,1

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

0

0

 

Cəmi     Total

11476

100

20134

100

5990

100

 

               

 

           SAHƏLƏRƏ HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

           ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE SPHERES (UNDER NUMBER)

Sahələr    

Spheres

Sayı, ədədlə 

Numeral

%

1

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

5

3,5

2

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

2

1,4

3

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

10

6,9

4

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

8

5,6

5

Namizədlərin qeydə alınması Registration of candidates

62

43,1

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət Common attitude to election process

7

4,9

7

R.Bəşirli R.Bashirli

11

7,6

8

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) Propaganda not referring to eleections (ex-propaganda)

12

8,3

9

Digərləri - Others

27

18,7

 

Cəmi    Total

144

100

   

         SAHƏLƏRƏ HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAHƏYƏ ƏSASƏN)

          ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE SPHERES (UNDER AREA)

Sahələr    

Spheres

Sahə,  sm2

Area

%

1

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

996

2

2

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

609

1,3

3

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

3814

7,8

4

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

3399

7

5

Namizədlərin qeydə alınması Registration of candidates

14675

30,1

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət Common attitude to election process

5659

11,6

7

R.Bəşirli R.Bashirli

5020

10,3

8

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) Propaganda not referring to eleections (ex-propaganda)

5703

11,7

9

Digərləri - Others

8812

18,1

 

Cəmi     Total

48687

100

 

 
 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.