Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                          Avqust-2005                       

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

 

                                                      

RESPUBLİKA                               RESPUBLİCA

         

           BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN SAYI VƏ HƏCMİ

           THE NUMBER AND AREA OF ARTICLES INTENDED FOR THE BLOCS

 

Bloklar   

Blocs

Cəmi    Total

Cəmi    Total

Sayı, ədədlə Numeral

%

Sahə, kv.sm Area 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

31

19

7913

16,2

2

Azadlıq - Azadlig

119

73

39461

80,9

3

YeS YeS

0

0

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

5

Digərləri - Others

0

0

0

0

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

7

Ünvansız Having no address

13

8

1387

2,9

 

Cəmi     Total

163

100

48761

100

  

  

 

           BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

           ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER NUMBER)

 

Bloklar   

Blocs

Müsbət      Positive

Mənfi      Negative

Neytral     Neutral

Sayı, ədədlə 

Numeral

%

Sayı, ədədlə

Numeral

%

Sayı, ədədlə

Numeral

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

16

100

0

0

15

100

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

119

100

0

0

3

YeS YeS

0

0

0

0

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

0

0

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

0

0

 

Cəmi      Total

16

100

119

100

15

100

 

                

            

 

         BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAHƏYƏ ƏSASƏN)

         ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER AREA)

 

Bloklar    

Blocs

Müsbət   Positive

Mənfi   Negative

Neytral   Neutral

Sahə, sm2

Area

%

Sahə, sm2

Area

%

Sahə, sm2

Area

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

5383

100

0

0

2530

100

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

39461

100

0

0

3

YeS YeS

0

0

0

0

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

0

0

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

0

0

 

Cəmi     Total

5383

100

39461

100

2530

100

 

               

 

 

           SAHƏLƏRƏ HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

           ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE SPHERES (UNDER NUMBER)

Sahələr   

Spheres

Sayı, ədədlə 

Numeral

%

1

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

20

12,3

2

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

2

1,2

3

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

2

1,2

4

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

1

0,6

5

Namizədlərin qeydə alınması Registration of candidates

10

6,1

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət Common attitude to election process

6

3,7

7

R.Bəşirli R.Bashirli

97

59,5

8

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) Propaganda not referring to eleections (ex-propaganda)

12

7,4

9

Digərləri - Others

13

8

 

Cəmi      Total

163

100

          

         

          SAHƏLƏRƏ HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAHƏYƏ ƏSASƏN)

          ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE SPHERES (UNDER AREA)

Sahələr

Spheres

Sahə,  sm2

Area

%

1

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

3679

7,5

2

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

518

1,1

3

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

447

0,9

4

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

578

1,2

5

Namizədlərin qeydə alınması Registration of candidates

869

1,8

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət Common attitude to election process

2531

5,2

7

R.Bəşirli R.Bashirli

31663

64,9

8

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) Propaganda not referring to eleections (ex-propaganda)

3610

7,4

9

Digərləri - Others

4866

10

 

Cəmi     Total

48761

100

  

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.