Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                              Avqust-2005                             

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

 

    XALQ QƏZETİ                              KHALG GAZETİ

         

           BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN SAYI VƏ HƏCMİ

           THE NUMBER AND AREA OF ARTICLES INTENDED FOR THE BLOCS

 

Bloklar   

Blocs

Cəmi    Total

Cəmi    Total

Sayı, ədədlə Numeral

%

Sahə, kv.sm Area 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

15

10,3

5368

8,8

2

Azadlıq - Azadlig

118

80,8

53793

88,1

3

YeS YeS

0

0

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

5

Digərləri - Others

0

0

0

0

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

7

Ünvansız Having no address

13

8,9

1863

3,1

 

Cəmi     Total

163

100

61024

100

  

 

 

           BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

           ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER NUMBER)

 

Bloklar   

Blocs

Müsbət      Positive

Mənfi      Negative

Neytral     Neutral

Sayı, ədədlə 

Numeral

%

Sayı, ədədlə

Numeral

%

Sayı, ədədlə

Numeral

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

4

100

0

0

11

100

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

118

100

0

0

3

YeS YeS

0

0

0

0

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

0

0

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

0

0

 

Cəmi      Total

4

100

118

100

11

100

 

                

            

 

         BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAHƏYƏ ƏSASƏN)

         ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER AREA)

 

Bloklar    

Blocs

Müsbət   Positive

Mənfi   Negative

Neytral   Neutral

Sahə, sm2

Area

%

Sahə, sm2

Area

%

Sahə, sm2

Area

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

2085

100

0

0

3283

100

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

53793

100

0

0

3

YeS YeS

0

0

0

0

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

0

0

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

0

0

 

Cəmi     Total

2085

100

53793

100

3283

100

 

                       

 

 

 

           SAHƏLƏRƏ HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

           ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE SPHERES (UNDER NUMBER)

Sahələr    

Spheres

Sayı, ədədlə 

Numeral

%

1

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

6

4,1

2

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

5

3,4

3

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

9

6,2

4

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

1

0,7

5

Namizədlərin qeydə alınması Registration of candidates

15

10,3

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət Common attitude to election process

3

2,1

7

R.Bəşirli R.Bashirli

86

58,9

8

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) Propaganda not referring to eleections (ex-propaganda)

10

6,8

9

Digərləri - Others

11

7,5

 

Cəmi    Total

146

100

      

                    SAHƏLƏRƏ HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAHƏYƏ ƏSASƏN)

          ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE SPHERES (UNDER AREA)

Sahələr    

Spheres

Sahə,  sm2

Area

%

1

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

1675

2,7

2

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

2228

3,6

3

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

2658

4,4

4

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

494

0,8

5

Namizədlərin qeydə alınması Registration of candidates

3459

5,7

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət Common attitude to election process

1926

3,2

7

R.Bəşirli R.Bashirli

39150

64,2

8

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) Propaganda not referring to eleections (ex-propaganda)

5248

8,6

9

Digərləri - Others

4186

6,8

 

Cəmi      Total

61024

100

 

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.