Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                          Avqust-2005                             

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

 

BAKI XƏBƏR                                BAKİ HEBER

         

          BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN SAYI VƏ HƏCMİ

          THE NUMBER AND AREA OF ARTICLES INTENDED FOR THE BLOCS

 

Bloklar   

Blocs

Cəmi    Total

Cəmi    Total

Sayı, ədədlə Numeral

%

Sahə, kv.sm Area 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

234

43,9

53248

40,6

2

Azadlıq - Azadlig

176

33

49045

37,4

3

YeS YeS

15

2,8

1770

1,3

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

1

0,2

184

0,1

5

Digərləri - Others

43

8,1

6157

4,7

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

43

8,1

13796

10,5

7

Ünvansız Having no address

21

3,9

6956

5,3

 

Cəmi     Total

533

100

131156

100

  

    

           BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

           ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER NUMBER)

 

Bloklar   

Blocs

Müsbət      Positive

Mənfi      Negative

Neytral     Neutral

Sayı, ədədlə 

Numeral

%

Sayı, ədədlə

Numeral

%

Sayı, ədədlə

Numeral

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

0

0

198

100

36

13,6

2

Azadlıq - Azadlig

7

100

0

0

169

64

3

YeS YeS

0

0

0

0

15

5,7

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

1

0,4

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

43

16,3

 

Cəmi      Total

7

100

198

100

264

100

 

                                 

         BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAHƏYƏ ƏSASƏN)

         ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER AREA)

 

Bloklar    

Blocs

Müsbət   Positive

Mənfi   Negative

Neytral   Neutral

Sahə, sm2

Area

%

Sahə, sm2

Area

%

Sahə, sm2

Area

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

0

0

52340

100

908

0,2

2

Azadlıq - Azadlig

3816

100

0

0

45229

74,8

3

YeS YeS

0

0

0

0

1770

3,2

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

184

0,3

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

13796

21,4

 

Cəmi     Total

3816

100

52340

100

55111

100

 

               

 

           SAHƏLƏRƏ HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

           ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE SPHERES (UNDER NUMBER)

Sahələr    

Spheres

Sayı, ədədlə 

Numeral

%

1

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

18

3,5

2

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

40

7,7

3

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

48

9,2

4

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

14

2,7

5

Namizədlərin qeydə alınması Registration of candidates

217

41,7

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət Common attitude to election process

15

2,9

7

R.Bəşirli R.Bashirli

54

10,4

8

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) Propaganda not referring to eleections (ex-propaganda)

7

1,3

9

Digərləri - Others

107

20,5

 

Cəmi    Total

520

100

 

         SAHƏLƏRƏ HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAHƏYƏ ƏSASƏN)

          ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE SPHERES (UNDER AREA)

Sahələr    

Spheres

Sahə,  sm2

Area

%

1

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

3838

2,9

2

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

12673

9,8

3

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

11184

8,6

4

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

3033

2,4

5

Namizədlərin qeydə alınması Registration of candidates

39904

30,5

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət Common attitude to election process

10236

7,8

7

R.Bəşirli R.Bashirli

16530

12,6

8

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) Propaganda not referring to eleections (ex-propaganda)

3245

2,6

9

Digərləri - Others

29993

22,7

 

Cəmi        Total

131156

100

   

 
 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.