Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

Avqust-2005                

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

                                                                          QƏZETLƏR

                                                                         NEWSPAPERS

 

                                                              SEÇKİLƏRƏ AYRILMIŞ MƏQALƏLƏRİN SAHƏSİ (kv.sm)

                                                              THE AREA OF ARTICLES INTENDED FOR THE ELECTIONS (square centimetre)

 

 

Qəzetlər                        Newspapers

Sahə     Area

%

1

Azadlıq                    Azadlig

177318

22,3

2

Bizim yol                 Bizim yol

131237

16,5

3

Bakı xəbər               Baki heber

131156

16,4

4

Azərbaycan            Azerbaijan

84763

10,7

5

Ekspress                Express

63266

7,9

6

Xalq qəzeti             Kahlg gazeti

          61024

7,6

7

Yeni Azərbaycan   Yeni Azerbaijan

48791

6,3

8

Respublika              Respublika

48761

6,2

9

Kaspi                       Kaspi  

48687

6,1

 

Cəmi:                       Total:

795003

100%

 

QƏZETLƏR     NEWSPAPERS

 

SEÇKİLƏRƏ AYRILMIŞ MƏQALƏLƏRİN SAHƏSİ (kv.sm)

THE AREA OF ARTICLES INTENDED FOR THR ELECTIONS (square centimetre)

 

               

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu