Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                          Avqust-2005                

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

                          İNFORMASİYA AGENTLİKLƏRİ İNFORMATİON AGENCY

 

                                      SEÇKİLƏRƏ AYRILMIŞ İNFORMASİYALARIN SAYI

                         THE NUMBER OF THE INFORMATION INTENDED FOR THE ELECTIONS

 

 

Agentlik - Agency

Sayı-Numeral

%

1

TURAN - TURAN

199

76,5

2

AzərTac AzerTag

61

23,5

 

Cəmi - Total

260

100 %

 

 

    

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.