Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                İyul-2005                        

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

 

RADİO KANALLAR - RADİO CHANNELS

SEÇKİLƏRƏ AYRILMIŞ İNFORMASİYALARIN SAYI

THE NUMBER OF THE INFORMATIONS INTENDED FOR THE ELECTIONS

 

Radio kanalları - Radio channels

Sayı - Numeral

%

1

ANS ÇM ANS  CM

154

28,3

2

Lider Lider

152

27,9

3

Space Space  

77

14,2

4

106 FM 106 FM

77

14,2

5

Antenn   Antenn

84

15,4

 

Cəmi - Total

544

100%

 

 

 

 

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.