Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                 İyun-2005                          

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

 

Radiolar

 

SEÇKİLƏRƏ AYRILMIŞ İNFORMASiYALARIN HƏCMİ

THE VOLUME OF THE INFORMATIONS INTENDED FOR THE ELECTIONS

 

Radio kanallar - Radio channels

Saniyə - Second

%

1

ANS ÇM ANS  CM

21432

55,3

2

Lider Lider

10526

27,2

3

Space Space 

1837

4,7

4

106 FM 106 FM

2000

5,2

5

Antenn   Antenn

2942

7,6

 

Cəmi - Total

38737

100%

      

 

   

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.