Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                  İyul-2005                        

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

Gəncə Alternativ TV Alternative TV

İNFORMASİYALARIN SİYAHISI THE LİST OF İNFORMATİONS

 

Tarix

Vaxt

Proqram

Məzmun

Blok

Qiymət-ləndirmə

Sayğac

San.

1

04.07.05

20.30

Xəbər+

Seçici siyahilari tərtib olunub

YAP və ona yaxın

neytral

181

2

05.07.05

20.30

Xəbər+

İ.Əliyevin imzaladığə Seçki Praktikasının təkmilləşdirilməsinə dair sərəncamı haqqında

YAP və ona yaxın

müsbət

211

3

19.07.05

20.30

Xəbər+

Dairə seçki komissiyalari fəaliyyəti haqqında məlumat

YAP və ona yaxın

müsbət

130

4

20.07.05

20.30

Xəbər+

Seçki komissiyasınin üzvləri üçün treninq

YAP və ona yaxın

müsbət

70

5

25.07.05

20.30

Xəbər+

Seçici vəsiqələri paylanılır

YAP və ona yaxın

neytral

107

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN SAYI VƏ VAXTI

THE NUMBER  AND TİME OF H İNFORMATİONS İNTENDED FR THE BLOCS

 

Bloklar - Blocs

Cəmi Total

Cəmi Total

Sayı Numeral

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

5

100

699

100

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

0

0

3

YeS YeS

0

0

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

5

Digərləri - Others

0

0

0

0

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

7

Bloksuz Without bloc

0

0

0

0

 

Cəmi - Total

5

100 %

699

100 %

 

   

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS

 

Bloklar - Blocs

Müsbət Positive

Mənfi Negative

Neytral Neutral

Sayı Numeral

%

Sayı Numeral

%

Sayı Numeral

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

3

100

0

0

2

100

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

0

0

0

0

3

YeS YeS

0

0

0

0

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

0

0

5

Digərləri - Others

0

0

0

0

0

0

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

0

0

 

Cəmi - Total

3

100 %

0

0 %

2

100 %

 

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS

 

Bloklar - Blocs

Müsbət Positive

Mənfi Negative

Neytral Neutral

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

411

100

0

0

288

100

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

0

0

0

0

3

YeS YeS

0

0

0

0

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

0

0

5

Digərləri - Others

0

0

0

0

0

0

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

0

0

 

Cəmi - Total

411

100 %

0

0 %

288

100 %

 

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.