Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                  İyul-2005                         

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

Lənkəran – “Lənkəran TV”– “Lankaran TV”

İNFORMASİYALARIN SİYAHISI – THE LİST OF İNFORMATİONS

 

Tarix

Vaxt

Proqram

Məzmun

Blok

Qiymət-ləndirmə

Sayğac

San.

1

07.07.05

21.30

Xəbərlər

Seçki gününün təyini haqqında

YAP və ona yaxın

neytral

25

2

11.07.05

21.40

Xəbərlər

73 saylı Lənkəran DSK sədri ilə müsahibə

YAP və ona yaxın

neytral

145

3

14.07.05

20.00

Tok-şou

Parlament seçkiləri-2005

YAP və ona yaxın

neytral

7200

4

15.07.05

21.45

Xəbərlər

ATƏT nümayəndələri ilə görüş

Beynəlxalq təşkilatlar

neytral

165

5

18.07.05

21.40

Xəbərlər

72 saylı Yardımlı DSK sədri ilə müsahibə

YAP və ona yaxın

neytral

125

6

25.07.05

21.40

Xəbərlər

74 saylı Lənkəran DSK sədri ilə müsahibə

YAP və ona yaxın

neytral

265

7

28.07.05

21.45

Xəbərlər

73 saylı Lənkəran DSK sədri ilə müsahibə

YAP və ona yaxın

neytral

180

 

 BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN SAYI VƏ HƏCMİ

THE NUMBER  AND VOLUME OF H İNFORMATİONS İNTENDED FR THE BLOCS

 

Bloklar - Blocs

Cəmi – Total

Cəmi – Total

Sayı – Numeral

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın – YAP and pro-governmental parties

6

85,7

7940

98

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

0

0

3

YeS – YeS

0

0

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi – Union of Social Leaders

0

0

0

0

5

Digərləri - Others

0

0

0

0

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

1

14,3

165

2

7

Bloksuz – Without bloc

0

0

0

0

 

Cəmi - Total

7

100 %

8105

100 %

 

      

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS

 

Bloklar - Blocs

Müsbət – Positive

Mənfi – Negative

Neytral – Neutral

Sayı – Numeral

%

Sayı – Numeral

%

Sayı – Numeral

%

1

YAP və ona yaxın – YAP and pro-governmental parties

0

0

0

0

6

85,7

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

0

0

0

0

3

YeS – YeS

0

0

0

0

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi – Union of Social Leaders

0

0

0

0

0

0

5

Digərləri - Others

0

0

0

0

0

0

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

1

14,3

 

Cəmi - Total

0

0 %

0

0 %

7

100 %

 

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS

 

Bloklar - Blocs

Müsbət – Positive

Mənfi – Negative

Neytral – Neutral

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın – YAP and pro-governmental parties

0

0

0

0

7940

98

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

0

0

0

0

3

YeS – YeS

0

0

0

0

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi – Union of Social Leaders

0

0

0

0

0

0

5

Digərləri - Others

0

0

0

0

0

0

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

165

2

 

Cəmi - Total

0

0 %

0

0 %

8105

100 %

 

 

ฉ 2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.