Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

             İyul-2005                     

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

Tovuz – “Simurq-M TV”– “Simurg-M TV”

İNFORMASİYALARIN SİYAHISI – THE LİST OF İNFORMATİONS

 

¹

Tarix

Vaxt

Proqram

Məzmun

Blok

Qiymət-ləndirmə

Sayğac

San.

1

14.07.05

22.30

Düz xəbər

M.Olbrayt: Seçkilərin demokratik keçirilməsi bütün təbəqələr üçün vacibdir

Beynəlxalq təşkilatlar

neytral

56

YAP və ona yaxın

müsbət

10

2

28.07.05

20.02

Düz xəbər

ABŞ Azərbaycanda Parlament seçkilərinin saxtalaşdırılmasından narahatdır

YAP və ona yaxın

neytral

63

3

29.07.05

20.00

Düz xəbər

Şəxsiyyət vəsiqələrinin olmaması seçicilərin seçicilərin sayını azalda bilər

YAP və ona yaxın

mənfi

139

4

30.07.05

20.05

Düz xəbər

Müxalifət prtiyalarının yürüş-mitinqi

Azadlıq

mənfi

232

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN SAYI VƏ HƏCMİ

THE NUMBER  AND VOLUME OF ÒHÅ İNFORMATİONS İNTENDED FÎR THE BLOCS

 

¹

Bloklar - Blocs

Cəmi – Total

Cəmi – Total

Sayı – Numeral

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın – YAP and pro-governmental parties

3

60

212

42,4

2

Azadlıq - Azadlig

1

20

232

46,4

3

YeS – YeS

0

0

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi – Union of Social Leaders

0

0

0

0

5

Digərləri - Others

0

0

0

0

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

1

20

56

11,2

7

Bloksuz – Without bloc

0

0

0

0

 

Cəmi - Total

5

100 %

500

100 %

 

      

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS

 

¹

Bloklar - Blocs

Müsbət – Positive

Mənfi – Negative

Neytral – Neutral

Sayı – Numeral

%

Sayı – Numeral

%

Sayı – Numeral

%

1

YAP və ona yaxın – YAP and pro-governmental parties

1

100

1

50

1

50

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

1

50

0

0

3

YeS – YeS

0

0

0

0

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi – Union of Social Leaders

0

0

0

0

0

0

5

Digərləri - Others

0

0

0

0

0

0

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

1

50

 

Cəmi - Total

1

100 %

2

100 %

2

100 %

 

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SANİYƏYƏ ƏSASƏN)

ESTİMATİON OF THE İNFORMATİONS İNTENDED FOR THE BLOCS

 

¹

Bloklar - Blocs

Müsbət – Positive

Mənfi – Negative

Neytral – Neutral

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

Saniyə - Second 

%

1

YAP və ona yaxın – YAP and pro-governmental parties

10

100

139

37,5

63

52,9

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

232

62,5

0

0

3

YeS – YeS

0

0

0

0

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi – Union of Social Leaders

0

0

0

0

0

0

5

Digərləri - Others

0

0

0

0

0

0

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

56

47,1

 

Cəmi - Total

10

100 %

371

100 %

119

100 %

 

© 2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.