Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                 İyun-2005              

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

 

 

TELEViZiYA KANALLARI - TV CHANNELS

 

SEÇKİLƏRƏ AYRILMIŞ İNFORMASİYALARIN SAYI

THE NUMBER OF THE INFORMATIONS INTENDED FOR THE ELECTIONS

 

¹

Televiziya kanalları - TV channels

Sayı - Numeral

%

1

AzTV –  Azerbaijan State Television 

36

4

2

ANS – ANS 

223

24,6

3

ATV – ATV 

94

10,4

4

SPACE – SPACE 

100

11

5

LİDER – LİDER  

321

35,4

6

Gəncə - Alternativ TV – Alternative TV  

5

0,5

7

Quba – Xəyal TV – Khayal TV

54

5,9

8

Mingəçevir – MTV – MTV

10

1,1

9

Tovuz – “Simurq-M TV”– “Simurg-M TV”

5

0,5

10

Sumqayıt - DTV –  DTV 

46

5,1

11

Lənkəran – “Lənkəran TV”– “Lankaran TV”

7

0,8

12

Zaqatala – “Aygün” TV- “Aygun” TV

6

0,7

 

Cəmi - Total

907

100 %

            

 

 

© 2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.