Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                    İyul-2005              

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

 

SEÇKİLƏRƏ AYRILMIŞ İNFORMASiYALARIN HƏCMİ

THE VOLUME OF THE INFORMATIONS INTENDED FOR THE ELECTIONS

 

¹

Televiziya kanalları - TV channels

Saniyə - Second

%

1

AzTV –  Azerbaijan State Television 

3576    

2,9

2

ANS – ANS 

24778

19,9

3

ATV – ATV 

5671

4,5

4

SPACE – SPACE 

7239

5,8

5

LİDER – LİDER  

50876

40,9

6

Gəncə - Alternativ TV – Alternative TV  

699

0,6

7

Quba – Xəyal TV – Khayal TV

8041

6,5

8

Mingəçevir – MTV – MTV

2320

1,9

9

Tovuz – “Simurq-M TV”– “Simurg-M TV”

500

0,4

10

Sumqayıt - DTV –  DTV 

7611

6,1

11

Lənkəran – “Lənkəran TV”– “Lankaran TV”

8105

6,5

12

Zaqatala – “Aygün” TV - “Aygun” TV

5002

4

 

Cəmi - Total

124418

100 %

 

 

 

© 2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.