Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                 Avqust-2005                

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

AzerTac- AzerTag

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ İNFORMASİYALARIN SAYI

THE NUMBER OF THE INFORMATION INTENDED FOR THE BLOCS

 

Agentliklər Agency

Cəmi Total

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

47

32,4

2

Azadlıq - Azadlig

59

40,7

3

YeS YeS

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

1

0,7

5

Digərləri - Others

2

1,4

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

15

10,3

7

Ünvansız - Without address

21

14,5

 

Cəmi-Total

145

100

 

 

 

 

 

 

 

BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ  İNFORMASİYALARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ESTIMATION  OF THE INFORMATION INTENDED FOR THE BLOCS

 

Agentliklər Agency

Müsbət -Pozitive

Mənfi - Neqative

Neytral - Neutral

Sayı-Numeral

%

Sayı-Numeral

%

Sayı-Numeral

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

27

100

0

0

20

51,3

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

58

100

1

2,6

3

YeS YeS

0

0

0

0

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

1

2,6

5

Digərləri - Others

0

0

0

0

2

5,1

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

15

38,4

 

Cəmi-Total

27

100

58

100

39

100

 

 

 

SAHƏLƏR ÜZRƏ PAYLAŞMA

DİVİSİON OF SPHERES

 

Sahələr Spheres

Sayı Numeral

%

1

Namizədlərin qeydə alınması - Registration of candidates

19

14,1

2

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

21

15,5

3

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

2

1,5

4

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

12

8,9

5

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

0

0

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət - Common attitude to election process

16

11,9

7

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) - Propoganda not referring to elections (ex-propaganda)

4

2,9

8

Ruslan Bəşirli - Ruslan Bashirli

54

40

9

Digərləri - Others

7

5,2

 

Cəmi - Total

135

100

 

 

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.