Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                          İyul-2005                       

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

 

                                                       RESPUBLİKA                              RESPUBLICA

                                           MƏQALƏLƏRİN SİYAHISI               THE LIST OF ARTICLES

 

¹

Tarix, ¹

Məqalə

Blok

Qiymətləndirmə

Ölçü  sm2

1

02.07.05

¹ 150(2391)

AR-nın SM-nə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında AR-nın qanunu

YAP

=

852

2

02.07.05

¹ 150(2391)

AŞPA Azərbaycanda seçkilərin azad, ədalətli, demokratik və şəffaf keçiriləcəyinə inanır

YAP

+

199

3

02.07.05

¹ 150(2391)

Əli Kərimlinin “rəng problemi” Rusiya mətbuatının diqqət mərkəzində

Azadlıq

-

228

4

02.07.05

¹ 150(2391)

Seçkilərin maliyyələşdirilməsi və nəzarət təftiş-xidməti

YAP

=

1140

5

03.07.05

¹ 151(2392)

Dünən Azərbaycan müxalifətə bir daha yox dedi

Azadlıq

-

1558

6

03.07.05

¹ 151(2392)

“Azadlıq” və “Yes” blokları arasında ziddiyətlər kəskinləşməkdədir

Azadlıq

Yes

-

345

7

05.07.05

¹ 152(2393)

Dağılan tifaq

Azadlıq

-

346

8

05.07.05

¹ 152(2393)

İyulun 2-də müxalifət növbəti rüsvayçı aqibət yaşadı

Azadlıq

-

588

9

05.07.05

¹ 152(2393)

Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün hər cür şərait var

YAP

+

453

10

05.07.05

¹ 152(2393)

MSK-da

YAP

=

240

11

06.07.05

¹ 153(2394)

MSK-da

YAP

=

84

12

06.07.05

¹ 153(2394)

Müxalifət şəxsi maraqlarına görə Azərbaycanın dağılmasına razıdır

Azadlıq

-

455

13

07.07.05

¹ 154(2395)

YAP cəmiyyətdə ən güclü siyasi qüvvədir

YAP

+

384

14

07.07.05

¹ 154(2395)

Parlament seçkiləri tam demokratik və şəffaf keçiriləcək

YAP

+

442

15

08.07.05

¹ 155(2396)

“Vahid namizədlər”in savaşı

Azadlıq

-

391

16

09.07.05

¹ 156(2397)

MSK-da

YAP

=

152

17

09.07.05

¹ 156(2397)

Radikal müxalifət xaricdən idarə olunur

Azadlıq

-

268

18

10.07.05

¹ 157(2398)

Qondarma birlik

Azadlıq

-

391

19

10.07.05

¹ 157(2398)

Seçki öncəsi mitinq şousu

Azadlıq

-

255

20

12.07.05

¹ 158(2399)

Muzdlu mitinqçilər

Azadlıq

-

836

21

12.07.05

¹ 158(2399)

Xalq radikalları dəstəkləmir

Azadlıq

-

442

22

12.07.05

¹ 158(2399)

Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinin məlumatı

Azadlıq

=

76

23

12.07.05

¹ 158(2399)

Müxalifətdaxili ziddiyyətlər kəskinləşməkdədir

Azadlıq

-

462

24

13.07.05

¹ 159(2400)

Azərbaycanda parlament seçkilərinin ədalətli və demokratik keçirilməısi üçün hər cür şərait yaradılıb

YAP

=

650

25

13.07.05

¹ 159(2400)

MSK-da

YAP

=

121

26

13.07.05

¹ 159(2400)

İflasa uğrayan qaragürühun aqibəti

Azadlıq

-

591

27

13.07.05

¹ 159(2400)

Seçkilər haqqında məlumat ictimaiyyətə qərəzsiz çatdırılmalı, cəmiyyətin jurnalistə etimadı bərpa edilməlidir

 

=

385

28

14.07.05

¹ 160(2401)

MSK-da

YAP

=

147

29

14.07.05

¹ 160(2401)

İ.Əliyev: Parlament seçkiləri ədalətli, şəffaf keçiriləcək

YAP

+

428

30

14.07.05

¹ 160(2401)

Od olmazsa, tüstü çıxmaz

Azadlıq

-

256

31

14.07.05

¹ 160(2401)

Partiyamız gücünü xalqdan alır

YAP

+

351

32

15.07.05

¹ 161(2402)

Müxalifət ziddiyyətlər məngənəsində

Azadlıq

-

342

33

15.07.05

¹ 161(2402)

İslahat seçki blokunun təsisi olunması ilə bağlı birgə qərar imzalanmışdır

Digər

=

95

34

16.07.05

¹ 162(2403)

Azərbaycanda sağlam müxalifət formalaşmalıdır

Azadlıq

-

290

35

16.07.05

¹ 162(2403)

Radikal müxalifətin komstruktiv dialoq tərəfdarı olmadığı bir daha təsdiqləndi

Azadlıq

-

384

36

17.07.05

¹ 163(2404)

Destruktiv müxalifətin növbəti ifşası

YAP

+

396

37

19.07.05

¹ 164(2405)

Bəzi müxalifət partiyaları xaricdən idarə olunur

Azadlıq

YES

-

364

38

20.07.05

¹ 165(2406)

Müxalifətdaxili əməkdaşlıq utopiyadır

Azadlıq

YES

-

390

39

20.07.05

¹ 165(2406)

Ölkə gücləndikcə müxalifətin zəifliyi daha aydın nəzərə çarpır

YAP

+

402

40

21.07.05

¹ 166(2407)

Demokratiya tələbi təkcə hakimiyyətə yox, müxalifətə də aiddir

Azadlıq

-

451

41

21.07.05

¹ 166(2407)

Radikal müxalifətin öz aksiyalarına azyaşlı uşaqları cəlb eləməsi yolverilməzdir

Azadlıq

-

289

42

26.07.05

¹ 170(2411)

Müxalifətin təbliğatı yalan üzrində qurulub

Azadlıq

-

337

43

26.07.05

¹ 170(2411)

Xalq prezidentinə inanır və onun siyasətini dəstəkləyir

YAP

+

351

44

26.07.05

¹ 170(2411)

Azərbaycan Respublikasının MSK-da

YAP

=

168

45

27.07.05

¹ 171(2412)

Küçə əxlaqı

Azadlıq

-

288

46

28.07.05

¹ 172(2413)

Xalqa qarşı hörmətsizlik

Azadlıq

-

434

47

28.07.05

¹ 172(2413)

Mərkəzi Seçki Komissiyasının treyninq qrupu növbəti məşğələlər keçirmişdir

YAP

=

299

48

29.07.05

¹ 173(2414)

“Azadlıq” bloku dağılır

Azadlıq

-

364

49

30.07.05

¹ 174(2415)

YAP-ın mərkəzi qərargahında siyasi partiyaların nümayəndələrinin növbəti görüşü olmuşdur

YAP

=

172

Azadlıq

-

50

30.07.05

¹ 174(2415)

Müxalifət birləşə bilməyəcək

Azadlıq

-

445


 

      BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN SAYI VƏ SAHƏSİ

      THE NUMBER AND AREA OF ARTICLES INTENDED FOR THE BLOCS

¹

Bloklar                               Blocs

Sayı, ədədlə

Number

%

Sahə, kv.sm

Area

%

1

YAP və ona yaxın olanlar YAP and pro-governmental parties

20

37

7345

37,1

2

Digərləri                            Others

29

53,7

11404

57,7

3

YeS                                   YES

3

5,5

551

2,8

4

Azadlıq                              Azadlig

0

0

0

0

5

İctimai Liderlər Birliyi         Union of Social leaders

1

1,9

95

0,5

6

Beynəlxalq təşkilatlar        İnternational organizations

0

0

0

0

7

Bloksuz                             Without bloc

1

1,9

385

1,9

 

Cəmi:                                Total:

54

100%

19780

100 %

 

     

 

      BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (saya əsasən)

      ESTIMATION OF THE ARTICLES INTENDED FOR THE BLOCS (under number)

 

¹

Bloklar                               Blocs

Müsbət  Positive

Mənfi  Negative

Neytral  Neurtal

Sayı, ədədlə

%

Sayı, ədədlə

%

Sayı, ədədlə

%

1

YAP və ona yaxın olanlar  YAP and pro-governmental parties

9

100

0

0

11

84,6

2

Azadlıq                               Azadlig

0

0

28

90,3

1

7,7

3

YeS                                    YES

0

0

3

9,7

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi          Union of Social leaders

0

0

0

0

0

0

5

Digərləri                             Others

0

0

0

0

1

7,7

6

Beynəlxalq təşkilatlar        İnternational organizations

0

0

0

0

0

0

 

Cəmi:                                 Total:

9

100%

31

100%

13

100%

 

 

       BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (sahəyə əsasən)

       ESTIMATION OF THE ARTICLES INTENDED FOR THE BLOCS (under area)

 

¹

Bloklar                               Blocs

Müsbət Positive

Mənfi Negative

Neytral Neurtal

Sahə,sm2

%

Sahə,sm2

%

Sahə,sm2

%

1

YAP və ona yaxın olanlar  YAP and pro-governmental parties

3406

100

0

0

3939

95,8

2

Azadlıq                               Azadlig

0

0

11328

95,4

76

1,8

3

YeS                                    YES

0

0

551

4,6

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi          Union of Social leaders

0

0

0

0

0

0

5

Digərləri                             Others

0

0

0

0

95

2,3

6

Beynəlxalq təşkilatlar        İnternational organizations

0

0

0

0

0

0

 

Cəmi:                                 Total:

3406

100%

11879

100%

4110

100%

 

                                           

 

© 2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.