Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

İyul-2005                

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

QƏZETLƏR

NEWSPAPERS

 

SEÇKİLƏRƏ AYRILMIŞ MƏQALƏLƏRİN SAHƏSİ (kv.sm)

THE AREA OF ARTICLES INTENDED FOR THE ELECTIONS (square centimetre)

 

Qəzetlər                        Newspapers

Sahə     Area

%

1

Azadlıq                     Azadlig

99882

19,6

2

Yeni Müsavat           Yeni Musavat

99224

19,4

3

Ekspress                  Express

47221

9,3

4

Gün                          Gun

43971

8,6

5

525-ci qəzet             525 gazet

43871

8,6

6

Yeni Azərbaycan     Yeni Azerbaijan

40432

7,9

7

Xalq qəzeti               Khalg gazeti

33990

6,7

8

                   Zerkalo

30689

6

9

Exo                          Echo

28031

5,5

10

Azərbaycan              Azerbaijan

23162

4,5

11

Respublika               Respublika

19780

3,9

 

Cəmi:                          Total:

510253

100%

 

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu