Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

Avqust-2005                

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

İNFORMASİYA AGENTLİKLƏRİ İNFORMATİON AGENCY

 

SEÇKİLƏRƏ AYRILMIŞ İNFORMASİYALARIN SAYI

THE NUMBER OF THE INFORMATION INTENDED FOR THE ELECTIONS

 

 

Agentlik - Agency

Sayı-Numeral

%

1

AzerTac AzerTag

145

37,2

2

TURAN - TURAN

245

62,8

 

Cəmi - Total

390

100

 

 

 

          

  

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.