Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                İyun-2005                        

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

 

RADIO

SEÇKİLƏRƏ AYRILMIŞ İNFORMASİYALARIN SAYI

THE NUMERAL OF THE INFORMATION INTENDED FOR THE ELECTIONS

 

 

 

 

Radionun  - Radio

-Numeral

%

1

ANS ÇM ANC CM

106

32,7

2

Lider - Lider

65

20,1

3

Space - Space

56

17,4

4

106 FM 106 FM

80

24,5

5

Bürc FM Burc FM

17

5,3

 

Cəmi - Total

324

100

 

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.