Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                 İyun-2005                          

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

 

Radiolar

 

SEÇKİLƏRƏRƏ AYRİLMİŞ İNFORMASİYA VAXTI

THE TIME OF THE INFORMATION INTENDED FOR THE ELECTIONS

 

Radiolar- Radio

Saniyə

Second

%

1

ANS CM - ANC CM

23376

77,2

2

Lider - Lider

2938

9,7

3

Space - Space

1610

5,3

4

106 FM 106 FM

1941

6,4

5

Bürc Burc FM

409

1,4

 

Cəmi - Total

30274

100

 

 


 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.