Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                 İyun-2005              

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

 

                                     Televiziya kanallari

 

SEÇKİLƏRƏ AYRILMIŞ İNFORMASİYALARIN SAYI

THE NUMBER OF THE INFORMATIONS INTENDED FOR THE ELECTIONS

 

¹

Televiziya kanallari - TV channels

Sayı - Numeral

%

1

AzTV –  Azerbaijan State Television 

42

8,3

2

ANS – ANS 

111

21,8

3

ATV – ATV 

73

14,4

4

SPACE – SPACE 

70

13,7

5

LİDER – LİDER  

134

26,4

6

Gəncə - Alternativ TV – Alternative TV  

3

0,6

7

Lənkəran – “Lənkəran TV”– “Lankaran TV”

4

0,8

8

Mingəçevir – MTV – MTV

6

1,2

9

Tovuz – “Simurqm TV”– “Simurgm TV”

4

0,8

10

Sumqayıt - DTV –  DTV 

41

8,1

11

Quba – Xəyal TV – Khayal TV

18

3,5

12

Zaqatala – “Aygün” TV- “Aygun” TV

2

0,4

 

Cəmi - Total

508

100 %

              

 

© 2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.