Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

İyun-2005              

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

 

Televiziya kanallari

SEÇKİLƏRƏ AYRILMIŞ İNFORMASIYALARIN VAXTI

THE TIME OF THE INFORMATIONS INTENDED FOR THE ELECTIONS

 

¹

Televiziya kanallari - TV channels

Saniyə - Ñåæîíä

%

1

AzTV –  Azerbaijan State Television 

6837

7,8

2

ANS – ANS 

17814

20,4

3

ATV – ATV 

8418

9,6

4

SPACE – SPACE 

6361

7,3

5

LİDER – LİDER  

22699

26

6

Gəncə - Alternativ TV – Alternative TV  

7494

8,6

7

Lənkəran – “Lənkəran TV”– “Lankaran TV”

1520

1,7

8

Mingəçevir – MTV – MTV

8258

9,5

9

Tovuz – “Simurqm TV”– “Simurgm TV”

4075

4,7

10

Sumqayıt - DTV –  DTV 

2264

2,6

11

Quba – Xəyal TV – Khayal TV

1152

1,3

12

Zaqatala – “Aygün” TV - “Aygun” TV

450

0,5

 

Cəmi - Total

87342

100 %

 

  

© 2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.