Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                  İyun-2005                

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

İNFORMASİYA AGENTLİKLƏRİ İNFORMATİON AGENCY

 

SEÇKİLƏRƏ AYRILMIŞ İNFORMASİYALARIN SAYI

THE NUMERAL OF THE INFORMATION INTENDED FOR THE ELECTIONS

 

 

Agentlik - Agency

-Numeral

%

1

TURAN - TURAN

89

74,2

2

AzerTac AzerTag

31

25,8

 

Cəmi - Total

120

100

 

 

 

 

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.