Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                 Dekabr - 2005     

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

 

                                                  106 FM - 106 FM

 

                            İNFORMASİYALARIN HƏCMİ - THE VALUE OF INFORMATIONS

 

Qiymətləndirmə

Estimation

Cəmi    Total

Saniyə

%

1

Tərəfli - Belonging

724

31,4

2

Neytral - Neutral

1512

67,6

 

Cəmi - Total

2236

100

 

  

  

 

  

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.