Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                     Dekabr - 2005         

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

 

                                                                                    ANS ÇM - ANS CM

  

                            İNFORMASİYALARIN HƏCMİ - THE VALUE OF INFORMATIONS

 

Qiymətləndirmə

Estimation

Cəmi    Total

Saniyə

%

1

Tərəfli - Belonging

1945

26,3

2

Neytral - Neutral

5437

73,7

 

Cəmi - Total

7382

100

 

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.