Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                      Dekabr-2005                         

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

                                                                      

                                                        ANTENN - ANTENN

 

 

                            İNFORMASİYALARIN HƏCMİ - THE VALUE OF INFORMATIONS

 

Qiymətləndirmə

Estimation

Cəmi    Total

Saniyə

%

1

Tərəfli - Belonging

714

26,7

2

Neytral - Neutral

2303

76,3

 

Cəmi - Total

3017

100

 

 

 

 

 

 

 

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.