Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                        Dekabr - 2005                     

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

                                                      LİDER - LİDER

]

                            İNFORMASİYALARIN HƏCMİ - THE VALUE OF INFORMATIONS

 

Qiymətləndirmə

Estimation

Cəmi    Total

Saniyə

%

1

Tərəfli - Belonging

6207

62,3

2

Neytral - Neutral

3755

37,7

 

Cəmi - Total

9962

100

 

  

 

   

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.